Lokal mieszkalny 41-500 Chorzów, ul. Miła

330 000,00

Chorzów, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości. Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym przy Sądzie Rejonowym: w Chorzowie
Radosław Jacko Zastępca Marcin Kowalski
Kancelaria Komornicza nr II w Chorzowie 41-500 Chorzów Kościuszki 63
Km 961/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTAOI LOKALU MIESZKALNEGO
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym przy Sądzie Rejonowym: w Chorzowie Radosław Jacko Zastępca Marcin Kowalski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-02-2023 r. o godz. 08:40 w budynku Sądu Rejonowego przy Sądzie Rejonowym: w Chorzowie mającego siedzibę pod adresem ul.Józefa Rostka 2, 41-500 CHORZÓW w sali nr 306, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 41-500 Chorzów, ul. Miła 10, dla którego Sąd Rejonowy w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KA1C/00020595/7 o powierzchni użytkowej 89,93 m2.
Suma oszacowania wynosi 440 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 330000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
ING Bank Śląski S.A. O. w Chorzowie ul. Wolności 41A 42 10501243 1000 0090 9279 9379
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Chorzowie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: VIII Co 194/18). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem

Szczegóły ogłoszenia

Cena

330 000,00 zł

Powierzchnia

89.93 m2

Data licytacji

17.02.2023

Lokalizacja

Miła , Chorzów, śląskie

Liczba pokoi

4

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

+48 661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Przestronne mieszkanie w Nieszawie

Nieszawa, kujawsko-pomorskie
99,41 m2
119 000,00

Dwupoziomowe, 5-pokojowe mieszkanie w bloku z 2000 roku.

Kraków, małopolskie
157,09 m2
917 102,67

Lokal w budynku apartamentowo-hotelowym LICYTACJA

Kołobrzeg, zachodniopomorskie
38,60 m2
03.03.2023
310 425,00

Mieszkanie, 59-800 Henryków Lubański

Henryków Lubański, dolnośląskie
48,90 m2
20.02.2023
51 333,33

Dwupokojowe mieszkanie przy parku! Do remontu

Bartoszyce, warmińsko-mazurskie
40,00 m2
99 000,00

Dwupokojowe mieszkanie w Łęcznej

Łęczna, lubelskie
31,70 m2
16.02.2023
74 133,33

Duże, 3-pokojowe mieszkanie na parterze

Górzyn, lubuskie
105,80 m2
69 333,33

Mieszkanie w Poznaniu przy ul. Malwowej

Poznań, wielkopolskie
74,69 m2
28.02.2023
192 133,34

Mieszkanie 2 – pokojowe, 66-431 Gralewo

Gralewo, lubuskie
49,60 m2
03.03.2023
131 700,00