Hale magazynowo- przemysłowa i mieszakanie

790 500,00

Śrem, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Możliwość nabycia nieruchomości poza licytacją, tel. 661 740 050.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Śremie

Paweł Wośko

Kancelaria Komornicza nr IV w Śremie

63-100 Śrem ul.Franciszkańska 12

tel. 612830794

GKm 36/20

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1M/00016104/5 i KW PO1M/00016213/2

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie Paweł Wośko, Kancelaria Komornicza w Śremie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 10-03-2023 o godzinie ……….

 

w budynku Sądu Rejonowego w Śremie mającego siedzibę przy ulicy Franciszkańskiej 4, 63-100 Śrem w sali nr 10 odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

wieczystego użytkowania nieruchomości położonego w Śremie przy ulicy Przemysłowej, dla którego Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Śremie prowadzi księgę wieczystą KW PO1M/00016213/2 oraz nieruchomości położonej w Śremie przy ulicy Warsztatowej 8 i Rzemieślniczej, dla której Sąd Rejonowy w Śremie IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Śremie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1M/00016104/5.

 

Nieruchomość KW PO1M/00016213/2 składa się z działki 2774/1 o pow. 219m2 w wieczystym użytkowaniu do dnia 13.11.2088 r.

Nieruchomość KW PO1M/00016104/5 składa się z działki 2755 i 2759/4 o pow. 781m2. Działki 2759/4, 2774/1, 2755 stanowią funkcjonalną całość. Na nieruchomościach wzniesiono trzy budynki w zabudowie zwartej, stanowiące funkcjonalną całość gospodarczą

– parterowy budynek produkcyjno-magazynowy (warsztatowy),

piętrowy, podpiwniczony budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem socjalno-biurowym oraz

piętrowy budynek produkcyjno-magazynowy z zapleczem biurowym oraz częścią mieszkalną, zlokalizowaną na parterze.

 

Powierzchnią, produkcyjno-magazynowa 457,02m2, magazynowa (podpiwnieczenie) 51,58m2, socjalna 53,98 m2, biurowa 113,24m2, komunikacyjna (klatki schodowe, korytarze) 32,1 Im2, mieszkalna 167,28m2.

 

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy: techniczno-produkcyjnej. Dopuszcza się lokalizację baz, składów oraz działalności gospodarczej.

 

Suma oszacowania wynosi 1 054 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 790 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 105 400,00zł na konto komornika: PKO Bank Polski SA I O w Śremie 36 10204160 0000 2602 0044 1220 lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Śremie odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądźenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez zgłoszenie najpóźniej na trzy dni przed toku egzekucji i wygasną z chwilą złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilką uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

790 500,00 zł

Powierzchnia

875.19 m2

Powierzchnia działki

1000 m2

Numer działki

2774/1, 2775, 2759/4

Data licytacji

10.03.2023

Lokalizacja

Warsztatowa, Śrem, śremski, wielkopolskie

Stan

gotowy

Media

prąd, woda, siła, szambo

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

przemysłowy, magazynowy, warsztatowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie, ogrzewanie

Kontakt

Podobne oferty

Zakład piekarniczy

Dębowa Góra, łódzkie
2 412,00 m2
2 294 000,00

Hala produkcyjna/ Sosnowiec woj. łódzkie

Sosnowiec, łódzkie
5 358,32 m2
6 294 444,00

Budynki produkcyjno-magazynowe i budynek mieszkalny

Rogajny, warmińsko-mazurskie
1 168,55 m2
10.02.2023
774 000,00

Hala magazynowo- biurowa

Olsztyn, warmińsko-mazurskie
2 065,00 m2
20.06.2022
3 346 000,00

Budynki magazynowo-produkcyjne LICYTACJA

Komorniki, dolnośląskie
564,00 m2
467 400,00

Budynek produkcyjno-biurowy

Saczkowce, podlaskie
626,00 m2
18.01.2023
216 817,02

Hale przemysłowo-magazynowe na obszarze przemysłowym

Chorzów, śląskie
7 395,00 m2
2 500 000,00

Hala z budynkiem biurowym PRZETARG

Częstochowa, śląskie
6 657,00 m2
5 468 000,00

Kompleks przemysłowo-magazynowy

Dobrzyń nad Wisłą, kujawsko-pomorskie
29 486,76 m2
04.01.2023
36 604 800,00