Hala produkcyjo-biurowa o pow. użyt. 1126,80 m2

2 079 000,00

Stargard, zachodniopomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości

STARHUS sp. z o.o. w Stargardzie sprzeda z wolnej ręki

prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym, położonej w Stargardzie przy ul. Podleśnej 14a.

W skład nieruchomości budynkowej wchodzi prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz budynek stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności.

Na działce nr 165/5 posadowione są budynki niemieszkalne:

  1. budynek hali produkcyjnej, w zabudowie wolnostojącej, o jednej kondygnacji nadziemnej; wewnątrz budynku znajduje się zaplecze socjalne wraz z pomieszczeniami biurowymi. W hali zamontowana suwnica STB Panda o udźwigu 5 ton, jeżdżąca po hali;
  2. budynek portierni
  3. budynek kotłowni

o łącznej powierzchni użytkowej 1126,80 m2.

Teren jest częściowo ogrodzony i zagospodarowany. Sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane budynkami przemysłowymi, usługowymi. Dojazd do nieruchomości drogą wykonaną z masy biutumicznej.

Nieruchomość położona jest na terenie objętym MPZP, który przewiduje na tym terenie przeznaczenie: tereny produkcyjno-składowe.

Łączna powierzchnia nieruchomości 0,6723 ha, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SZ1T/00064337/0 (działki ewidencyjne nr 166/5, 166/27) za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 2 079 000,00 zł (dwa miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) netto. Warunkiem uczestnictwa w procedurze sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, na rachunek bankowy masy upadłości o numerze: PKO BP 57 1020 1068 0000 1502 0339 8070 oraz złożenie ofert zgodnych z regulaminem, w terminie do dnia 27.09.2022 r. (decyduje data wpływu) w dwóch egzemplarzach, jeden w Biurze Syndyka Natalii Leszczyńskiej (ul. 5 Lipca 44/1, 70-374 Szczecin), drugi do Sędziego-Komisarza Elżbiety Piotrowskiej (Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, Wydział XII Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin) – obydwie do godziny 14.00. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „sprzedaż nieruchomość XII GUp 77/19”. Warunki sprzedaży zawarte są w regulaminie, z którym oferenci zobowiązani są zapoznać się przed złożeniem ofert. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona przed zawarciem umowy i bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 516-829-303 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 bądź poprzez e-mail.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

2 079 000,00 zł

Powierzchnia

1126.80 m2

Powierzchnia działki

6723 m2

Numer działki

166/5, 166/27

Data licytacji

27.09.2022

Lokalizacja

Podleśna, Stargard, stargardzki, zachodniopomorskie

Stan

gotowy

Przeznaczenie

przemysłowy, magazynowy

Dojazd

utwardzony

Kontakt

Podobne oferty

Budynki gospodarcze – udział

Borów Wielki, lubuskie
276,00 m2
16.03.2023
46 433,33

Na sprzedaż kompleks magazynowy

Komorniki, dolnośląskie
564,00 m2
25.01.2023
525 825,00

Budynki biurowo-magazynowe NOWY TERMIN LICYTACJI

Ełk, warmińsko-mazurskie
3 108,53 m2
19.01.2023
4 312 000,00

Działka zabudowana bud. użytkowym- magazyn

Świerzenko, pomorskie
1 400,00 m2
02.02.2023
104 775,00

Hale przemysłowo-magazynowe na obszarze przemysłowym

Chorzów, śląskie
7 395,00 m2
2 500 000,00

Hala z budynkiem biurowym PRZETARG

Częstochowa, śląskie
6 657,00 m2
5 468 000,00

Budynki magazynowe z cz. socjalno-biurową

Przyłęk, dolnośląskie
1 631,50 m2
506 333,33

Kompleks przemysłowy o pow. 1,98 ha – Uniszowa

Uniszowa, małopolskie
4 727,14 m2
3 500 000,00

Budynki produkcyjno-magazynowe

Puszczykowo, wielkopolskie
2 164,00 m2
1 000 000,00