Grunty rolne zabudowane

844 433,33

Leśniewo, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej

Daniel Wach

Kancelaria Komornicza 11

07-300 Ostrów Maz. ul. Lubiejewska 25a/10a

tel, (fax) 029 746 80 71

Km 345/12

 

 

 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej Daniel Wach na podstawie art. 953 kpc podając do publicznej wiadomości, że:

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w Sąd Rejonowy W Ostrowi Mazowieckiej 07-300 Ostrów Maz., ul. B.Prusa 2 sala nr 1 odbędzie się

 

 DRUGA licytacja

 

udziału 7/8 części nieruchomości stanowiącej

działki numer nr 28, 31, 36, 146/2, 196, 224, 264, 376, 466,408/1,438/1, 121 Obręb Leśniewo

działka nr: 55, 155/1, 155/2 i 155/6 Obręb Szulborze Koty

 

Nieruchomość składa się z działek zabudowanych w obrębie Leśniewo:

nr 146/2 o pow. 0,0297ha, nr 1210 pow. 0,30ha,

oraz w obrębie Szulborze Koty: nr 155/1 o pow. 0,28ha, nr 155/2 o pow.0,28 ha oraz działek niezabudowanych stanowiących grunty orne.

 

Działka nr 146/2 jest zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym,

działka nr 121 jest zabudowana drewnianym budynkiem gospodarczym – oborą.

 

Działki w kształcie prostokąta, teren działek płaski.

 

Działki nr 155/1 i 155/2 są zabudowane budynkiem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi. Działka nr 155/1 i 155/2 mają kształt równoległoboku.

Zabudowę stanowią: budynek mieszkalny o pow. zabudowy 125,50m2 i pow. użytkowej 140,52m2, budynek gospodarczy garażowany o pow. zab. 202,0m2, komórka gospodarcza o pow. zab. 30,60m2, budynek gospodarczy inwentarsko-magazynowy o pow. zab. 313,0m2, stodoła o pow. zab. 41 l,0m2.

 

należącej do dłużnika:

udziału 5/8 części nieruchomości należący do ………….

udziału 1/8 części nieruchomości należący do ……………

udziału 1/8 części nieruchomości należący do ……………

 

położonej: 07-324 Szulborze Wielkie, Szulborze Koty, Leśniewo, dla której WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W OSTROWI MAZ. prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OS1M/000xxxx/5

 

 

Suma oszacowania wynosi 1 266 650,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 844 433, 33zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 126 665,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK PEKAO SA 02 1240 5628 1111 0000 5071 3367 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nic mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. B.Prusa 2 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nic będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nic złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez 1 złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

844 433,33 zł

Powierzchnia

10533 m2

Lokalizacja

Leśniewo, ostrowski, mazowieckie

Kontakt

Podobne oferty

Działka rolna w kształcie prostokąta

Słomkowo, kujawsko-pomorskie
9 092,00 m2
90 920,00

Działki częściowo zabudowane

Jarosław, podkarpackie
306,00 m2
27.04.2023
127 245,00

Grunty rolne i zabudowania do remontu

Sulisławice, dolnośląskie
40 500,00 m2
382 466,67

Działki, 26-713 Kazanów

Kazanów, mazowieckie
13 699,00 m2
18.04.2023
18 693,33

Grunt inwestycyjny

Mircze, lubelskie
14 798,00 m2
24.03.2023
695 549,00

Działki z bud. użytkowymi do remontu, m. Pilec

Pilec, warmińsko-mazurskie
1 648,00 m2
28.04.2023
385 500,00

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, małopolskie
187 400,00 m2
09.12.2022
17 967 623,00

Działki zabudowane mieszkalno/użytkowe

Domaszowice, opolskie
762,00 m2
282 904,50

Dwie działki pod zabudowę

Płock, mazowieckie
860,00 m2
05.04.2023
73 222,00