Grunty rolne, także dla NIE ROLNIKA

52 133,33

Modrzewie, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sierpcu

Alicja Peda

Kancelaria Komornicza,

Jana Pawła II 29A  09-200 Sierpc

tel. 24 275 14 23 / fax.

Sygnatura: Km 419/21

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Sierpcu Alicja Peda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 13.02.2023 O GODZINIE 10.10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sierpcu z siedzibą przy Wiosny Ludów 1, 09-200 , pokój 22,  odbędzie się

DRUGA licytacja

 

nieruchomości położonej przy  ,Żurawieniec, Modrzewie, Żochowo,  09-200 Sierpc , dla której  IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Wiosny Ludów 1, Sierpc,  09-200 Sierpc)  prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1E/00028300/9.

Opis nieruchomości:
– działka gruntu o nr 103/1 o pow. 4,5309 ha położona w miejscowości Żurawieniec zabudowana: budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczonym, murowanym o pow. zabudowy 112 m², budynkiem gospodarczym, jednokondygnacyjnym, murowanym o pow. zabudowy 159 m² budynkiem gospodarczym z częścią mieszkalną i chlewną, 2-kondygnacyjnym, murowanym o pow. zabudowy 588 m² budynkiem garażowym, jednokondygnacyjnym, murowanym o pow. zabudowy 93 m²

Suma oszacowania – 664 500,00 zł, cena wywołania – 442 666,67 zł, rękojmia – 66 450,00 zł –

 

 

– niezabudowana działka gruntu o nr 40/6 o pow. 3,98 ha położona w miejscowości Modrzewie

Suma oszacowania – 78 200,00 zł, cena wywołania – 52 133,33 zł, rękojmia – 7 820,00 zł

 

 

– niezabudowana działka gruntu o nr 85/2 o pow. 3,60 ha położona w miejscowości Żochowo

Suma oszacowania – 125 600,00 zł, cena wywołania – 83 733,33 zł, rękojmia – 12 560,00 zł

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ Centrala – Departament Operacji Krajowych 89 2030 0045 1110 0000 0196 6730.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 13:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Wiosny Ludów 1, 09-200  Sierpc.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

52 133,33 zł

Powierzchnia

39800 m2

Data licytacji

13.02.2023

Lokalizacja

Modrzewie, sierpecki, mazowieckie

Kontakt

Podobne oferty

Dwie działki pod zabudowę

Płock, mazowieckie
860,00 m2
18.01.2023
82 375,50

Grunty rolne na sprzedaż- 4,98 ha

Ruszów, dolnośląskie
49 786,00 m2
06.03.2023
175 500,00

Działka pod zabudowę LICYTACJA

Krasnobród, lubelskie
2 052,00 m2
03.02.2023
151 500,00

Działka z rozpoczętą budową

Glinojeck, mazowieckie
4 480,00 m2
245 666,67

Działki rolne o powierzchni 0,7814 ha

Osiny, lubelskie
7 814,00 m2
15.02.2023
13 134,00

Działka pod zabudowę jednorodzinną

Sandomierz, świętokrzyskie
1 238,00 m2
67 466,00

Działki niezabudowane także dla NIE ROLNIKA

Bodzechów, świętokrzyskie
10 900,00 m2
19.01.2023
20 812,50

Działka niezabudowana Osłonino

Osłonino, pomorskie
6 049,00 m2
15.02.2023
43 125,00

Działka rolna w kształcie prostokąta

Słomkowo, kujawsko-pomorskie
9 092,00 m2
90 920,00