Grunty rolne-leśne LICYTACJA

85 275,00

Runów, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Piotr Cabaj

Kancelaria Komornicza numer V

05-530 Góra Kalwaria ul. Budowlanych 3a/2

tel.22 600 63 38 +48 22 600 63

Km 1121/23

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Piotr Cabaj na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że;

 

 w dniu 18-04-2024r. o godz. 12:00

 

rozpocznie się

pierwsza e -licytacja w trybie licytacji elektronicznej

 

przeprowadzonej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (S://elicytacje.komornik,pl)

 

położonej: 05-504 Złotokłos, Runów działki nr 318 dla której Sąd Rejonowy w Piasecznic IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA5M/00xxxxx/0

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 25-04-2024 r. o godzinie 12:00

 

Nieruchomość opisywana jest położona w odległości drogowej około 12 km od centrum Piaseczna i około 29 km od centrum Warszawy. Brak w otoczeniu czynników stanowiących zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz uciążliwych, takich jak magazyny, składy czy obiekty przemysłowe.

Możliwe jest okresowe podwyższenie hałasu generowanego przez pojazdy poruszające się ulica Solidarności, przy której znajduje się szacowana nieruchomość

 

Opisywana działka nr 318 o powierzchni 0,9266 ha jest położona w południowo-wschodniej części obrębu Runów, przy ulicy Solidarności, do której przylega północno-zachodnia granicą. Działka ma kształt zbliżony do trapezu o długości około 278 m i szerokości od około 36 m w części zachodniej do około 32 m w części wschodniej Działka stanowi łąki trwałe Ł1V 0,3296 ha, grunty orne RVł 0,5905 ha oraz rowy W 0,0065 ha.

Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo ogrodzona od strony południowej ogrodzeniem nieruchomości sąsiedniej. Nie jest nieuzbrojona w przyłącza do dostępnych sieci uzbrojenia komunalnego. Teren działki jest w części zachodniej umiarkowanie zróżnicowany porośnięty drzewostanem leśnym (głównie sosną), w części wschodniej obniżony, porośnięty trawą. Działka przylega wschodnią granicą do rzeki Jeziorki. Wschodnia część działki może być okresowo podmokła. Część stanowiąca grunty orne nie jest użytkowana rolniczo. Przywrócenie do funkcji rolniczej wymaga usunięcia drzewostanu. Drzewostan jest w różnym wieku, powstał prawdopodobnie w wyniku samosiewu, nie wykształcił sortymentów użytkowych. W sąsiedztwie znajduje się nieliczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz grunty niezabudowane, w części zadrzewione łub zalesione i stanowiące łąki. Bezpośredni dojazd do nieruchomości ulicą Solidarności o nawierzchni bitumicznej.

W ulicy dostępne są sieci energii elektrycznej, wodociągowa, teletechniczna i gazowa, z których sieć gazowa jest przeprowadzona przez teren działki, w sąsiedztwie jej zachodniej granicy.

 

 

Suma oszacowania wynosi 113 700,00/1, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 85 275,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 370,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi- najpóźniej dzień przed licytacją nieruchomości. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 9 w Warszawie 41 10201097 0000 7202 0131 6512 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/46/2/PPPSGB

Cena

85 275,00 zł

Powierzchnia

9266 m2

Powierzchnia działki

9266 m2

Data licytacji

18.04.2024

Lokalizacja

Solidarności, Runów, piaseczyński, mazowieckie

Przeznaczenie gruntu

rolny

Dane dodatkowe

regularny kształt

Media

w drodze

Dojazd

asfaltowy

Forma prawna

własność

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, tarnowski, małopolskie
187 400,00 m2
licytacja: 09.12.2022
17 967 623,00

Udział 1/4: Działka 58-320 Walim

Wyszyńskiego, Walim, wałbrzyski, dolnośląskie
1 000,00 m2 | działka: 1 000,00 m2
licytacja: 26.04.2024
2 868,75

Działka pod zabudowę z naniesieniami

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 2,00 m2
licytacja: 27.10.2023
383 266,67

Działka zabudowana byłą piekarnią

Piekary, średzki, dolnośląskie
3 000,00 m2 | działka: 3 000,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
94 219,33

64-830 Sypniewo – Działka

Sypniewo, chodzieski, wielkopolskie
19 308,00 m2 | działka: 19 308,00 m2
licytacja: 18.04.2024
81 057,00

Sprzedaż przedsiębiorstwa- grunty i budynki

Moskorzyn, polkowicki, dolnośląskie
1 396 342,00 m2 | działka: 1 396 342,00 m2
licytacja: 13.05.2024
7 832 000,00

Stradomia Wierzchnia 56-500 – Działka

Stradomia Wierzchnia, oleśnicki, dolnośląskie
2 230,00 m2 | działka: 2 230,00 m2
licytacja: 24.04.2024
143 492,67

Działka rolno-budowlana ok 3ha

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 32 021,00 m2
licytacja: 21.07.2023
431 175,00

Teren inwestycyjno-przemysłowy PRZETARG

Łask, łaski, łódzkie
15 743,00 m2 | działka: 15 743,00 m2
licytacja: 17.10.2023
620 500,00