Grunty rolne i leśne TAKŻE DLA NIE ROLNIKA

148 799,25

Kotuń, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach

Paweł Goławski

Kancelaria Komornicza,

3 Maja 280, 8-110 Siedlce

tel. 25 300 53 18

Sygnatura: Km 1225/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Paweł Golawski Kancelaria Komornicza nr VII w Siedlcach podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1225/21

 

w dniu: 25.07.2024 o godzinie: 12:00

 

rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 986’* § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)

 

pierwsza licytacja w trybie elektronicznym

 

następujących nieruchomości:

– nieruchomości położonej przy ., 08-130 Kotuń, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Kazimierzowska 3 la, Siedlce, 08-110 Siedlce) prowadzi księgę wieczystą o numerze SI1S/000xxxxx/3.

 

Opis nieruchomości: – nieruchomość gruntowa rolna i leśna składająca się z działek nr: 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 771, 778, 779 0 łącznej pow. 5,3070 ha, położona w miejscowości Kotuń, ul. Żeliszewska, gmina Kotuń, powiat siedlecki, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach \/I Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SI1S/000xxxx/3 stanowiąca własność dłużnika.

 

Suma oszacowania wynosi 198 399,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 148 799,25 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 19 839,90 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 41 1600 1462 1883 6260 7000 0001 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem s://elicytacje.komomik.,pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Na podstawie art. 986‘* § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i zakończą się w dniu: 01.08.2024 o godzinie: 12:00.

 

Na podstawie art. 986^po § 3* kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego są płatnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów będących własnością dłużnika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 106 c pkt 2 o podatku od towarów i usług faktury dokumentujące dostawę towarów, o której mowa w art. 18 cytowanej ustawy, z tytułu której na dłużniku ciąży obowiązek podatkowy, wystawiają w imieniu i na rzecz dłużnika komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/6/8/PMBO

Cena

148 799,25 zł

Powierzchnia

53070 m2

Powierzchnia działki

53070 m2

Data licytacji

25.07.2024

Lokalizacja

Żeliszewska, Kotuń, siedlecki, mazowieckie

Przeznaczenie gruntu

rolny

Dane dodatkowe

regularny kształt

Dojazd

utwardzony

Forma prawna

własność

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

  Kontakt ze sprzedawcą

  Podobne oferty

  Działki

  Działka z zabudową po stacji paliw

  Jodłowa, dębicki, podkarpackie
  1 100,00 m2 | działka: 1 100,00 m2
  licytacja: 17.07.2024
  272 120,90
  Działki

  Działki: Grabina i Otoki

  Otoki, prudnicki, opolskie
  5 723,00 m2 | działka: 5 723,00 m2
  licytacja: 08.08.2024
  398 525,00
  Działki

  Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

  Zawadówka, chełmski, lubelskie
  4 247,00 m2 | działka: 4 247,00 m2
  126 652,67
  Działki

  Działka zabudowana budynkami gospodarczymi

  Żurobice, siemiatycki, podlaskie
  46 100,00 m2
  licytacja: 02.08.2024
  326 599,50
  Działki

  Działka z budynkiem przemysłowym

  4 772,00 m2 | działka: 4 772,00 m2
  licytacja: 25.07.2024
  365 250,00
  Działki

  Działka niezabudowana- LICYTACJA

  Stara Zbelutka, kielecki, świętokrzyskie
  15 900,00 m2 | działka: 15 900,00 m2
  101 810,00
  Działki

  Działki budowlane nad jeziorem pod Mrągowem

  Marcinkowo, mrągowski, warmińsko-mazurskie
  1 000,00 m2
  licytacja: 19.08.2024
  27 400,00
  Działki

  Teren inwestycyjno-przemysłowy PRZETARG

  Łask, łaski, łódzkie
  15 743,00 m2 | działka: 15 743,00 m2
  licytacja: 17.10.2023
  620 500,00
  Działki

  Działki zabudowane garażami i bud. tartaku

  Parkowa, Prusy, strzeliński, dolnośląskie
  6 641,00 m2 | działka: 6 641,00 m2
  188 933,33