Działki zabudowane mieszkalno/użytkowe

282 904,50

Domaszowice, opolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku

Maciej Kaczmarzyk

Kancelaria Komornicza,

ul. Wolności 12, 46-203 Kluczbork

tel. 0048 77 414 26 55

Sygnatura: GKm 65/21

 

 

 

 OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

CZEKAMY NA PONOWNE WYZNACZENIE LICYTACJI

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 15, 46-200 Kluczbork, pokój 12,  odbędzie się

 

pierwsza licytacja

nieruchomości,  położonej przy  Strzelecka , 46-146 Domaszowice , dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Ul. M. Curie – Skłodowskiej 15, Kluczbork, 46-200 Kluczbork)  prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1U/xxxxxxxx/3.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość składa się z 4 działek:

dz. nr 120/1, 18 362 m2(1.84 ha)

dz. nr 120/2, 1 087 m2(0.11 ha)

dz. nr 67/8, 1 252 m2(0.13 ha)

dz. nr 67/5, 1 166 m2

 

Nieruchomość posiada bezpośredni dojazd do drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej kostką brukową. Na działce 120/1 ark. m 1 znajdują się niezidentyfikowane obiekty podziemne, prawdopodobnie studnie lub odstojniki, zbiorniki podziemne, wcześniej wykorzystywane przez gorzelnię.

Teren wyposażony w sieć elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Zgodnie z Uchwałą nr XXIII/166/13 Rady Gminy Domaszowice z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Domaszowice.

Działka oznaczona numerem 120/1 ark. m 1 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem RZ (tereny łąk i pastwisk) oraz symbolem P (tereny produkcji, budownictwa, składów, magazynów i usług.

Działka nr 67/5 ark. m 1 oznaczona została częściowo symbolem P, częściowo symbolem KDW (tereny dróg wewnętrznych).

Działka nr 67/8 ark. m 1 symbolem MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

Działka nr 120/2 ark. m 1 częściowo symbolem RZ, a częściowo symbolem P.

 

Na działce nr 120/1 znajdują się:

– Budynek mieszkalny nr ewidencyjny 447 o pow. 219,00m2. Budynek parterowy z poddaszem, podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z cegły w zabudowie półzwartej. Rok budowy 1900

– Budynek niemieszkalny nr ewidencyjny 448 o pow. 194,00m2. Budynek jest obiektem trzy-kondygnacyjnym, wzniesionym w technologii tradycyjnej murowanej z cegły w zabudowie zwartej. Rok budowy 1900

– Budynek niemieszkalny nr ewidencyjny 449 o pow. 47,00m2. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z cegły w zabudowie półzwartej. Rok budowy 1900

– Budynek niemieszkalny nr ewidencyjny 450 o pow. wg kartoteki budynków 22,00m2, jednakże budynek został rozbudowany i jego powierzchnia wynosi faktycznie ok. 123,00m2. Budynek niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z cegły w zabudowie półzwartej. Rok budowy 1900. Do rozbudowy budynku użyto materiałów i rozwiązań techniczno- budowlanych nowocześniejszych niż stosowane w 1900 r.

– Budynek niemieszkalny nr ewidencyjny 451 o pow. 179,00 m2. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z cegły w zabudowie półzwartej. Rok budowy 1900

 

 

Sprzedaż części działek objęta podatkiem VAT (w obwieszczeniu wskazane kwoty brutto)

Suma oszacowania wynosi 377 206,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 282 904,50 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 720,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BS WOŁCZYN 59 8876 0009 0035 7205 2000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul. Marii Skłodowskiej – Curie 15, Kluczbork, 46-200  Kluczbork.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

S/48/3/PPING

Szczegóły ogłoszenia

Cena

282 904,50 zł

Powierzchnia

762 m2

Powierzchnia działki

21867 m2

Numer działki

120/1, 120/2, 67/8, 67/5

Lokalizacja

Strzelecka, Domaszowice, namysłowski, opolskie

Stan

do remontu

Media

prąd, kanalizacja, woda

Konstrukcja

murowana

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

usługowy, magazynowy, przemysłowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie, ogrzewanie

Kontakt

Podobne oferty

Działka zabudowana bud. gospodarczym

Tarnawa, małopolskie
11 450,00 m2
19.04.2023
295 782,67

Kompleks szklarniowy PRZETARG

Chodybki, wielkopolskie
10 466,56 m2
15.12.2022
3 139 500,00

Grunty rolne zabudowane

Leśniewo, mazowieckie
10 533,00 m2
844 433,33

Budynki magazynowo-produkcyjne LICYTACJA

Komorniki, dolnośląskie
564,00 m2
17.05.2023
467 400,00

Grunt rolny TAKŻE DLA NIEROLNIKA

Dobrocice, świętokrzyskie
80 937,00 m2
31.03.2023
469 267,00

2 działki rolne, także dla NIE ROLNIKA

Przegaliny Duże, lubelskie
12 810,00 m2
16 870,00

Budynek mieszkalno- użytkowy Rynek

Nowe Miasto Lubawskie, warmińsko-mazurskie
144,00 m2
04.04.2023
217 333,33

Obiekt mieszkalno-przemysłowy

Mrowiny, dolnośląskie
461,63 m2
440 666,67

Dwie działki leśne także dla NIE ROLNIKA -LICYTACJA

Włodawa, lubelskie
22 663,00 m2
54 333,33