Działki: ul. Malwowa, Poznań-Plewiska

264 800,00

Poznań, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, ul. Engestroma 4, Poznań 60-571

tel. 618537421 / fax. 618537448

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę  KM 1036/17.

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce podaje do publicznej wiadomości, w dniu 05-10-2023 o godz. 12:00 w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem: 60-571 Poznań, ul. Engestroma 4, rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Malwowej, Poznań-Plewiska61-185.

 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa- niezabudowana działki nr 106/5, 106/6 o łącznej powierzchni 795 m2. Nieruchomość podlega sprzedaży w drodze licytacji , do której stosuje się przepisy o licytacji w egzekucji z ruchomości. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00.

 

Suma oszacowania wynosi 529 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 264 800,00 zł.  

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 52 960,00 zł.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi. Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: PKO BP S.A. I O/POZNAŃ 23 1020 4027 0000 1102 0290 3565.
Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

(PBGZH/3/241)

Szczegóły ogłoszenia

Cena

264 800,00 zł

Powierzchnia

795 m2

Powierzchnia działki

795 m2

Data licytacji

05.10.2023

Lokalizacja

ul. Malwowa, Poznań, wielkopolskie

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Działka pod zabudowę jednorodzinną

Głęboka, Sandomierz, sandomierski, świętokrzyskie
1 238,00 m2 | działka: 1 238,00 m2
67 466,00

Działka: ul. Łódzka, 95-011 Bratoszewice

ul. Łódzka, Bratoszewice, zgierski, łódzkie
4 989,00 m2 | działka: 4 989,00 m2
licytacja: 20.09.2023
304 500,00

Działka pod zabudowę z naniesieniami

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 2,00 m2
licytacja: 27.10.2023
383 266,67

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, tarnowski, małopolskie
187 400,00 m2
licytacja: 09.12.2022
17 967 623,00

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Świecie, świecki, kujawsko-pomorskie
1 759,20 m2 | działka: 373 200,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
1 308 000,00

2 działki rolne, także dla NIE ROLNIKA

Przegaliny Duże, radzyński, lubelskie
12 810,00 m2 | działka: 12 810,00 m2
licytacja: 16.11.2023
16 870,00

Działka rolna

Lgota, chrzanowski, małopolskie
2 311,00 m2 | działka: 2 311,00 m2
8 582,67

Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

Zawadówka, chełmski, lubelskie
4 247,00 m2
126 652,67

Teren inwestycyjno-przemysłowy PRZETARG

Łask, łaski, łódzkie
15 743,00 m2 | działka: 15 743,00 m2
632 500,00