Działki rolno-budowlane z zabudową LICYTACJA

1 470 000,00

Janów, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Otwocku

Elżbieta Adamska-Śmigrodzka

Kancelaria Komornicza numer I w Otwocku

05-400 Otwock ul.Andriollego 34 lok.8

tel. 22 779-32-35

Km 929/17

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka na podstawie art. 986(4)§ 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

od dnia 08-05-2024r. od godz.12:00

 

na portalu : s://e-licytacje.komornik,pl rozpocznie się

 

pierwsza licytacja nieruchomości

 

położonej: 05-480 Karczew, Janów, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WAIO/000xxxxx/0

 

Przedmiot licytacji stanowi dz.ew. 323, 325/1, 386/1,388/1, obręb Janów, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr WA 10/000xxxx/0 Przedmiotowe Księgi Wieczyste prowadzone są przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku.

 

Dz.ew. 323 o pow. 0,1100 ha, dz.ew, 325/1 o pow. 3,03 ha, z obrębu Janów są niezabudowane i stanowią tereny zalesione, zadrzewione i łąki.

Działka ew. 386/1 o pow. 2,84 ha, z obrębu Janów we frontowej części jest zabudowa budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym. Na działce istnieją jeszcze pozostałości po szklarniach, które zostały rozebrane.

Działka ew. 388/1 o pow. 0,09 ha, z obrębu Janów obecnie jest niezabudowana. Na działce istnieją jeszcze pozostałości po szklarni, która została rozebrana.

 

Budynek gospodarczy: Na działce ew. 386/1 pobudowany jest budynek gospodarczy. Budynek jest 1,5 kondygnacyjny, parter oraz częściowo poddasze. Budynek wg ewidencji gruntów posiada pow. zabudowy 480 m^ rok budowy lata 80 te- 90 te. Budynek murowany budowany cegły, pustaka. Część budynku wybudowana z płyty warstwowej. W części murowanej strop betonowy. Stropy stalowo ceramiczne – Kleina. Dach w części murowanej konstrukcja drewniana kryty eternitem, w części budynku z płyty warstwowej – konstrukcja stalowa, kryty blachą. Stolarka okienna PCV oraz stalowa. W części gospodarcze wrota stalowe i drewniane. Budynek nie ma wykonanego ocieplenia. Budynek posiada instalację, elektryczną, wodno-kanalizacyjną. W budynku znajduje się pomieszczenie tzw. letnia kuchnia. Budynek nie ogrzewany. Budynek jest w słabym stanie technicznym, budynek nie ma wykonanej elewacji.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 1 960 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1 470 000,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 196 000,00zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika PKO BP SA 12 O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354 najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje sie dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 16:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej.

Udział jednego licytanta 'wystarcza do odbycia przetargu. Na podstawie art. 986(4) § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym

 

Licytacja będzie trwała do dnia 15.05.2024r do godziny 12:00.

 

Na podstawie art. 986 (7) po § 3(1) kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

 

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu : numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem arl.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/3/6/PPSGB

Cena

1 470 000,00 zł

Powierzchnia

61200 m2

Powierzchnia działki

61200 m2

Data licytacji

08.03.2024

Lokalizacja

Janów, otwocki, mazowieckie

Przeznaczenie gruntu

rolno-budowlany

Dane dodatkowe

ogrodzenie, MPZP

Media

na działce

Dojazd

asfaltowy

Forma prawna

własność

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Trzy działki: Skomlin 98-346

Skomlin, wieluński, łódzkie
19 595,00 m2 | działka: 19 595,00 m2
licytacja: 22.04.2024
56 250,00

Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

Głęboka, Sandomierz, sandomierski, świętokrzyskie
1 238,00 m2 | działka: 1 238,00 m2
126 812,67

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, tarnowski, małopolskie
187 400,00 m2
licytacja: 09.12.2022
17 967 623,00

Działka z nieużytkowanymi kurnikami LICYTACJA

Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
2 518,00 m2 | działka: 43 841,00 m2
 
do remontu | prąd
licytacja: 23.06.2023
470 212,50

Dwie działki rolne- Licytacja

Pieczyska, wieruszowski, łódzkie
7 761,00 m2 | działka: 7 761,00 m2
licytacja: 17.11.2023
87 933,33

Grunt rolno-budowlany PRZETARG U SYNDYKA

Pędzewo, toruński, kujawsko-pomorskie
114 577,00 m2 | działka: 114 577,00 m2
licytacja: 05.03.2024
2 361 600,00

64-830 Sypniewo – Działka

Sypniewo, chodzieski, wielkopolskie
19 308,00 m2 | działka: 19 308,00 m2
licytacja: 18.04.2024
81 057,00

Grunty rolne-leśne LICYTACJA

Solidarności, Runów, piaseczyński, mazowieckie
9 266,00 m2 | działka: 9 266,00 m2
licytacja: 18.04.2024
85 275,00

3 działki: Kielce, Dobromyśl

Dobromyśl, Kielce, Kielce, świętokrzyskie
9 257,00 m2 | działka: 9 257,00 m2
licytacja: 31.05.2024
1 708 993,98