Działki rolne o powierzchni 0,7814 ha

13 134,00

Osiny, lubelskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Puławach

Paweł Siebyła

Kancelaria Komornicza nr V w Puławach

24-1OO Puławy, ul. Wojska Polskiego 17/6

tel. 818873107

Km 1279/21

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach Paweł Siebyła na podstawie ai1. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 15-02-2023r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Puławach przy ul Partyzantów 6a w sali nr VII odbędzie się

 

pierwsza licytacja nieruchomości

 

stanowiącej:

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona nr działek nr 1857/1, 1916/1. 1683. 1858, 1917/1. 1917/3. 1856. 1659/2, 1660/2 o łącznej powierzchni 0,7814 ha położonej: 24-103 Żyrzyn. Osiny, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW  LU1P/00016726/5

 

Suma oszacowania wynosi 17 512,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 134,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 751,20zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Parihas S.A. 28 16001462 1886 2659 3000 0003 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w ty m artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w sekretariacie Wydziału Cywilnego Sądu odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej łub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

13 134,00 zł

Powierzchnia

7814 m2

Data licytacji

15.02.2023

Lokalizacja

Osiny, puławski, lubelskie

Kontakt

Podobne oferty

Działka zabudowana bud. gospodarczym

Tarnawa, małopolskie
11 450,00 m2
22.02.2023
332 755,50

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, małopolskie
187 400,00 m2
09.12.2022
17 967 623,00

Działki gruntu pod zabudowę

Marszewska Góra, pomorskie
38 697,00 m2
07.02.2023
877 137,80

Działka pod zabudowę w centrum

Chorzów, śląskie
1 356,00 m2
20.02.2023
263 775,00

Atrakcyjny grunt inwestycyjny pod centrum handlowe

Bytom, śląskie
44 211,00 m2
3 900 000,00

Niezabudowana działka TAKŻE DLA NIE ROLNIKA

Kąkolewice, wielkopolskie
11 641,00 m2
349 230,00

Działka z rozpoczętą budową

Glinojeck, mazowieckie
4 480,00 m2
245 666,67

Działka zabudowana magazynem

Sulęcinek, wielkopolskie
386,80 m2
129 750,00

Działka uzbrojona i zabudowana budynkami użytkowym

Głuchołazy, opolskie
1 902,00 m2
23.02.2023
137 200,00