Działki leśne na sprzedaż

113 333,33

Wisław, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Tomasz Lesiewicz

Kancelaria Komornicza Nr IV w Cieszynie

43-400 Cieszyn, ul. Mennicza 1/110

tel. 33 858 37 47

Sygn.akt Km 1393/21

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza Nr IV w Cieszynie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w sali nr 56 Sądu Rejonowego w Cieszynie odbędzie się ws. 1393/21

 

DRUGA LICYTACJA

 

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wisła, przy ul. Partecznik działki gruntu nr 3255/85, nr 3255/86 nr 3255/89 

posiadające założoną Księgę Wieczystą nr BB1C/00003329/1 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Wyceniana nieruchomość obejmuje trzy działki gruntowe o łącznej powierzchni 15282 m2, sąsiadujące ze sobą, o regularnych kształtach, nachyleniu w kierunku południowym, w całości zalesione lasem mieszanym, nieogrodzonych. Nieruchomości nie są uzbrojone. Brak dojazdu do nieruchomości od ul. Partecznik. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wisła, obejmującym obszar „Wisła-Partecznik-Kamienny” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Wisły nr XX/294/2012 r. z dnia 27 września 2012 r., opublikowana w Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4119 z dnia 19 października 2012 r. działka nr 3255/89 na terenach oznaczonych symbolem F3 ZL oraz na terenach oznaczonych symbolem F3 KDW; działki nr 3255/85, 3255/86, 3255/87, 3255/88 w północnej części na terenach oznaczonych symbolem F3 ZL oraz w południowej części na terenach oznaczonych symbolem FI US2. Nieruchomości znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Śląskiego. Nieruchomości znajdują się na terenach osuwisk – terenach zdegradowanych w wyniku działalności ruchów masowych ziemi.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 170.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 sumy oszacowania tj. kwotę: 113 333,33 zł. Rękojmia wynosi: 17.000,00 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie komornika lub na konto nr 45 1050 1083 1000 0090 6668 0258 ING Bank Śląski S.A. rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego licytacje. Rękojmię można również złożyć w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z Kancelarią Komornika pod tel. 33 858 37 47 w godz. 8.30 – 15.30 z wyj. pn. (do 17.00). Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygaśnie po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzaniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/6/2/PPKR

Cena

113 333,33 zł

Powierzchnia

15282 m2

Powierzchnia działki

15282 m2

Lokalizacja

Partecznik, Wisław, cieszyński, śląskie

Przeznaczenie gruntu

leśny

Dane dodatkowe

regularny kształt

Dojazd

nieutwardzony

Forma prawna

własność

Kontakt

Podobne oferty

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Świecie, świecki, kujawsko-pomorskie
1 759,20 m2 | działka: 373 200,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
1 308 000,00

Trzy działki wraz z pozostałościami budynku

Górna, Mircze, hrubieszowski, lubelskie
14 798,00 m2 | działka: 14 798,00 m2
licytacja: 01.09.2023
463 699,34

Działki zabudowane szklarniami

Chodybki, kaliski, wielkopolskie
14 783,00 m2 | działka: 14 783,00 m2
802 666,67

Działka pod usługi i handel do 1000mkw

Marcinkowo, mrągowski, warmińsko-mazurskie
4 604,00 m2 | działka: 4 604,00 m2
346 866,67

Atrakcyjny grunt inwestycyjny pod centrum handlowe

Zabrzańsk, Bytom, śląskie
44 211,00 m2 | działka: 44 211,00 m2
3 900 000,00

Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

Zawadówka, chełmski, lubelskie
4 247,00 m2
126 652,67

Działka 87-200 Jarantowice

87-200 Jarantowice, wąbrzeski, kujawsko-pomorskie
2 000,00 m2 | działka: 2 000,00 m2
licytacja: 10.10.2023
27 187,50

Dwie działki rolne

Lisew, jarociński, wielkopolskie
17 700,00 m2 | działka: 17 700,00 m2
licytacja: 06.09.2023
67 466,67

Działka z rozpoczętą budową

Glinojeck, ciechanowski, mazowieckie
4 480,00 m2 | działka: 4 480,00 m2
licytacja: 05.10.2023
245 666,67