Działki, 97-532 Borzykówka

243 640,00

Borzykówka, łódzkie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 97-500 Radomsko Rolna 6

tel. 044/ 617-30-40 kom. 797 806 350

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 677/22

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Roman Balas, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 677/22, w dniu w dniu 22-05-2024 r. o godz. 13:50 w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku mającego siedzibę pod adresem ul. 1000-lecia 3, 97-500 RADOMSKO w sali nr VIII , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów :

 

1. nr 11/2 – łąki trwałe o pow. 0,8348 ha, 36 – pastwiska trwale o pow. 0,9000 ha, 75- łąki trwałe o pow. 0,3200 ha, 76 – łąki trwałe o pow. 0,2500 ha, 655/2 – łąki trwałe o pow. 1,0286 ha, 673 – grunty orne o pow. 0,5100 ha, 700 – grunty orne o pow. 0,6300 ha, położonej pod adresem: 97-532 Żytno, Borzykówka , dla której Sąd Rejonowy w Radomsku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXX nr działek 71 – łąki trwałe o pow. 0,8800 ha, 72 – łąki trwałe o pow. 0,7000 ha, 134 – łąki trwałe, Wartość oszacowania: 110 260,00 w tym poszczególne działki:
11/2 – 20 576,08 zł
36 – 22 183,13 zł
75 – 7 887,33 zł
76 – 6 161,98 zł
655/2 – 25 352,85 zł
673 -12 570,44 zł
700 – 15 528,19 zł

 

2. 0,1600 ha, 135 – grunty orne o pow. 0,2600 ha, 155 – łąki trwałe o pow. 0,4500 ha, położonej pod adresem: 97-532 Żytno, Borzykówka, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXX.
Wartość szacunkowa : 62 842,00 zł w tym poszczególne działki:
71-22 571,82
72 – 17 954,86
134 – 4 103,97
135 – 6 668,94
155 -11 542,41

 

3. nr działek 958/2 – grunty orne o pow. 0,5682 ha, 959 – grunty orne o pow. 0,0500 ha, położonej pod adresem: 97-532 Żytno, Borzykowa, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXX.
Wartość szacunkowa: 16 465,00 zł
w tym poszczególne działki:
958/2 -15 133,31
959 -1 331,69

 

4. nr 574, 590, 713, 573, 589, 772 – grunty orne, lasy, pastwiska, o pow. 4,4200 ha, położonej pod adresem: 97-532 Żytno, Borzykówka, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXX.
Wartość szacunkowa: 110 023,00 zł.

w tym poszczególne działki:
573 – 6 969,78 zł
574 – 3 982,73 zł
589 – 29 372,66 zł
590 – 17 175,54 zł
713 – 23 398,56 zł
772 – 29 123,73 zł

5. nr 513, 519 – pastwisko, rola o pow. 0,9300 ha, położonej pod adresem: 97-532 Żytno, Borzykówka, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku l Wydział Cywilny prowadzi księgę wieczystą o numerze XXX.
Wartość szacunkowa:25 261,00 zł
w tym poszczególne działki:
513 – 2 444,61 zł
519 – 22 816,39 zł

Suma oszacowania wynosi łącznie 324 851,00 zł zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi łącznie : 243 640,00 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 16.00. W Sądzie Rejonowym w Radomsku można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 905/22).

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 24 364,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
Bank BNP Paribas S.A. 91 16001462 1886 3860 1000 0001.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

   PBNPPH/1/156

Szczegóły ogłoszenia

Cena

243 640,00 zł

Powierzchnia

128916 m2

Powierzchnia działki

128916 m2

Data licytacji

22.05.2024

Lokalizacja

Borzykówka, radomszczański, łódzkie

Zadzwoń do sprzedawcy

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Działki

Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

Głęboka, Sandomierz, sandomierski, świętokrzyskie
1 238,00 m2 | działka: 1 238,00 m2
licytacja: 26.06.2024
95 109,50
Działki

Działki rolno-budowlane LICYTACJA

Janów, otwocki, mazowieckie
26 882,00 m2 | działka: 26 882,00 m2
408 000,00
Działki

Działka niezabudowana- LICYTACJA

Stara Zbelutka, kielecki, świętokrzyskie
15 900,00 m2 | działka: 15 900,00 m2
licytacja: 06.06.2024
114 536,25
Działki

Teren inwestycyjno-przemysłowy PRZETARG

Łask, łaski, łódzkie
15 743,00 m2 | działka: 15 743,00 m2
licytacja: 17.10.2023
620 500,00
Działki

Na sprzedaż 3 działki orne- 3,9ha

Kozarze, wysokomazowiecki, podlaskie
39 740,00 m2 | działka: 39 740,00 m2
licytacja: 26.06.2024
370 257,75
Działki

Działka rolno-budowlana ok 3ha

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 32 021,00 m2
licytacja: 21.07.2023
431 175,00
Działki

Działka rolna w kształcie prostokąta

Słomkowo, aleksandrowski, kujawsko-pomorskie
9 092,00 m2 | działka: 9 092,00 m2
90 920,00
Działki

Grunt rolny także dla NIE ROLNIKA

Raciążek, aleksandrowski, kujawsko-pomorskie
43 700,00 m2 | działka: 43 700,00 m2
194 666,67
Działki

Działka, 59-225 Chojnów, Okmiany

Okmiany, legnicki, dolnośląskie
2 948,00 m2 | działka: 2 948,00 m2
licytacja: 22.05.2024
58 768,50