Działka zabudowana magazynem

129 750,00

Sulęcinek, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej

Bernard Gust

Kancelaria Komornicza nr 111 w Środzie Wielkopolskiej

63-000 Środa Wlkp. ul. Ks. Kegla 4/4

Km 12/20

 

                                   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

                                           nr KW PO1D/00005563/1 (DZIAŁKA NR 430/2)

                                                  W TOKU EGZEKUCJI UPROSZCZONEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Wielkopolskiej Bernard Gust na podstawie art. 867 w zw. z art. 1013 KPC – w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości – podaje do publicznej wiadomości, że

                             czekamy na ponowne wyznaczenie I terminu licytacji

 

w Kancelarii Komornika Sądowego mieszczącej się w Środzie Wlkp., ul. Ks. Kegla 4/4, odbędzie się

                     PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

położonej: 63-023 Sulęcinek, Szkolna, stanowiąca działkę nr 430/2, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp. prowadzi księgę wieczystą o nr KW PO1D/00005563/1.

 

Przedmiotem licytacji jest: nieruchomość gruntowa położona przy ul. Szkolnej w Sulęcinku, gm. Krzykosy, pow. średzki, woj. wielkopolskie, zapisana w księdze wieczystej nr PO1D/00005563/1, stanowiąca działkę ewidencyjną o nr 430/2 o powierzchni 6 666 m2, zabudowana budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej ok. 386,80 m2.

Działka nr 430/2 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Szkolnej, przy czym wjazd i wejście na nieruchomość zorganizowane są obecnie przez sąsiadującą działkę nr 429/1 (stanowiącą odrębną nieruchomość). Od frontu oraz od strony wschodniej i zachodniej teren jest fragmentarycznie ogrodzony parkanem z prefabrykatów betonowych. Tylna (północna) część działki nie została ogrodzona. Teren jest nieutwardzony, porośnięty trawą. W północnej części działki występują zakrzewienia i zadrzewienia, wśród których składowane są odpady poprodukcyjne (trociny). W odległości ok. 50 m od frontowej granicy działki (w drugiej linii zabudowy) usytuowany jest budynek magazynowy, wzniesiony kilkanaście lat temu.

Jest to budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, posadowiony na planie prostokąta. Doprowadzona instalacja elektryczna (siłowa). Powierzchnia zabudowy wynosi 420 m2, wnętrze budynku zostało podzielone na 5 pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej 386,8 m2. Budynek jest wykorzystywany na cele magazynowo-warsztatowe.

 

W sąsiedztwie budynku magazynowego usytuowany jest betonowy fundament o wymiarach ok. 14 m x 7 m stanowiący pozostałość po rozebranym budynku suszami, natomiast przy zachodniej granicy terenu znajduje się fragment parterowego budynku gospodarczego usytuowanego na działkach nr 430/2, 633 i 429/2. Powierzchnia zabudowy tego budynku na terenie przedmiotowej nieruchomości wynosi ok. 20 m2, a powierzchnia zabudowy całego budynku to ok. 53 m2; stan techniczno-użytkowy budynku: surowy otwarty. 1 w odległości ok. 90 m od frontu, w poprzek działki nr 430/2, na tyłach budynku i magazynowego przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna. Betonowe słupy linii, w tym jedne ze stacją transformatorową, znajdują się przy granicy z działką nr 634. Działka nr 430/2 znajduje się na obszarze, na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym poszczególne części działki mają zróżnicowane przeznaczenie.

 

Suma oszacowania wynosi 173 000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 129 750,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 17 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Środzie Wlkp. 29 1090 1418 0000 0001 1145 0643 z zastrzeżeniem, iż środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem licytacji. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867 w zw. z art. 1013 Kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, jego małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, a także osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komorniczej protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego oraz akta postępowania egzekucyjnego.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

129 750,00 zł

Powierzchnia

386.8 m2

Powierzchnia działki

6666 m2

Numer działki

430/2

Lokalizacja

Szkolna, Sulęcinek, średzki, wielkopolskie

Stan

do odświeżenia

Przeznaczenie gruntu

inwestycyjny

Dane dodatkowe

regularny kształt, ogrodzenie

Media

na działce

Dojazd

asfaltowy

Forma prawna

własność

Przeznaczenie

magazynowy

Dojazd

asfaltowy

Dodatkowe

ogrodzenie

Kontakt

Podobne oferty

Hala magazynowo- biurowa

Olsztyn, warmińsko-mazurskie
2 065,00 m2
20.06.2022
3 346 000,00

Grunty rolne na sprzedaż- 4,98 ha

Ruszów, dolnośląskie
49 786,00 m2
06.03.2023
175 500,00

Działki niezabudowane, Trękus

us, warmińsko-mazurskie
17 801,00 m2
10.02.2023
329 839,98

Hala produkcyjno-magazynowa z linią techonologiczną

Płock, mazowieckie
5 539,66 m2
8 870 000,00

Grunty rolne zabudowane

Leśniewo, mazowieckie
10 533,00 m2
23.02.2023
949 987,50

Dwa budynki gospodarcze- hala LICYTACJA

Zielnowo, zachodniopomorskie
737,00 m2
22.03.2023
191 372,67

2 działki rolne, także dla NIE ROLNIKA

Przegaliny Duże, lubelskie
12 810,00 m2
16 870,00

Budynki gospodarcze – udział

Borów Wielki, lubuskie
276,00 m2
16.03.2023
46 433,33

Zabudowana działka grunut LICYTACJA

Zawadówka, lubelskie
4 247,00 m2
30.01.2023
227 333,33