Działka zabudowana bud. gospodarczym

295 782,67

Tarnawa, małopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bochni

Michał Drzymała

Kancelaria Komornicza Nr II w Bochni

32-700 Bochnia, ul. Kościuszki 1/3

tel.: 14-61-237-34

Sygn. akt Km 839/17

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Bochni Michał Drzymała na podstawie art. 986^* § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 19 kwietnia 2023 o godzinie 10.00

 

na portalu s://e-licytacje.komornik,pl/

 

rozpocznie się

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Tarnawa, gmina Łapanów, stanowiącej działkę nr 392/5 o powierzchni 1,1450 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej ok. 225 m2 (budynek przystosowany do celów produkcyjnych),

 

objętej księgą wieczystą o numerze TR1O/000xxxxx/5 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bochni.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 1 marca 2023 r, o godzinie: 10:00.

Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie informatycznym.

 

Suma oszacowania wynosi 443 674,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 295 782,67 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 367,40 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 17 1020 4984 0000 4102 0003 5592 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły

 

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 15.02.2023 r. w godz. 13:00-13:15 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bochni Michała Drzymały ul. Kościuszki 1/3. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą>*pr3JMVTHięnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

295 782,67 zł

Powierzchnia

11450 m2

Data licytacji

19.04.2023

Lokalizacja

Tarnawa, bocheński, małopolskie

Kontakt

Podobne oferty

Grunt rolny TAKŻE DLA NIEROLNIKA

Dobrocice, świętokrzyskie
80 937,00 m2
31.03.2023
469 267,00

Działka niezabudowana z mediami

Wola Łącka, mazowieckie
600,00 m2
119 333,33

Działki z bud. użytkowymi do remontu, m. Pilec

Pilec, warmińsko-mazurskie
1 648,00 m2
28.04.2023
385 500,00

Grunty rolne zabudowane

Leśniewo, mazowieckie
10 533,00 m2
844 433,33

Budynek mieszkalno- użytkowy Rynek

Nowe Miasto Lubawskie, warmińsko-mazurskie
144,00 m2
04.04.2023
217 333,33

Działka rolna w kształcie prostokąta

Słomkowo, kujawsko-pomorskie
9 092,00 m2
90 920,00

Działki częściowo zabudowane

Jarosław, podkarpackie
306,00 m2
27.04.2023
127 245,00

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Świecie, kujawsko-pomorskie
1 759,20 m2
1 308 000,00

4 działki wraz z zabudową- kurniki

Kadłub, opolskie
6 918,00 m2
17.04.2023
198 666,67