Działka z domkiem letniskowym

177 000,00

Rewal, zachodniopomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gryficach
Kancelaria Komornicza nr I w Gryficach
Karolina Pasek-Borkowska
72-300 Gryfice ul.Armii Krajowej 3
tel. (091) 38-446-23

Sygnatura: KM 2066/17

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Karolina Pasek-Borkowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości,że

 

w dniu 22-05-2023 o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach z siedzibą przy Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice, pokój 2, odbędzie się

 

pierwsza licytacja nieruchomości

położonej przy Stokrtotki,72-344 Rewal , dla której SĄD REJONOWY GRYFICE V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1G/xxxxxxxx/4.

Opis nieruchomości:
– działka gruntowa nr ew. 75/6 o powierzchni 300 m2, zabudowana budynkiem letniskowym o powierzchni zabudowy 30 m2 . Budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwiniczony, posadowiony na bloczkach betonowych

 

 

Suma oszacowania wynosi 236 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 177 000,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Kołobrzegu 48 1020 2821 0000 1602 0025 6404.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/58/3/PPSGB

Cena

177 000,00 zł

Powierzchnia

300 m2

Data licytacji

22.05.2023

Lokalizacja

Stokrotki, Rewal, gryficki, zachodniopomorskie

Kontakt

Podobne oferty

Działki zabudowane szklarniami

Chodybki, kaliski, wielkopolskie
14 783,00 m2 | działka: 14 783,00 m2
802 666,67

2 działki rolne, także dla NIE ROLNIKA

Przegaliny Duże, radzyński, lubelskie
12 810,00 m2
16 870,00

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, tarnowski, małopolskie
187 400,00 m2
licytacja: 09.12.2022
17 967 623,00

Działka z rozpoczętą budową

Glinojeck, ciechanowski, mazowieckie
4 480,00 m2 | działka: 4 480,00 m2
245 666,67

Działka, 22-300 Płonka

Płonka, krasnostawski, lubelskie
2 600,00 m2
licytacja: 11.08.2023
28 500,00

3 działki rolne

5 695,00 m2
23 278,50

Działka zalesiona na sprzedaż w PRZETARGU

Zajączków, kielecki, świętokrzyskie
5 900,00 m2
250 000,00

Działka pod zabudowę ok. Grójca

Kociszew, grójecki, mazowieckie
20 000,00 m2
licytacja: 15.06.2023
752 250,00

Grunt inwestycyjny

poznańska, Jasin, poznański, wielkopolskie
25 019,00 m2 | działka: 25 019,00 m2
1 850 000,00