Działka: ul. Powstańców Warszawy ,96-500 Sochaczew

161 148,75

Sochaczew, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 1 Maja 24 lok.11,  Sochaczew,   96-500 Sochaczew

tel. 46 811 16 76

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę GKm 10/22.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE UPROSZCZONYM

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 10/22 w dniu 29-02-2024 o godz. 09:30 w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem: 96-500 Sochaczew, ul. 1 Maja 24 lok.11, rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja nieruchomości:

 

– nieruchomości położonej przy  Księżycowa/Powstańców Warszawy , 96-500 Sochaczew.

 

Opis nieruchomości:
Działka gruntu nr ewid.340 znajdująca się w Sochaczewie, w obrębie ewidencyjnym nr 0001, Chodaków, obszaru 7083m2,niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta drzewostanem głównie brzozy w wieku około 23 lat oraz zachwaszczona. Posiada zjazd poprzez drogę łączącą ją z ulicą Powstańców Warszawy, w której znajduje się sieć energetyczna, telefoniczna, wodociągowa i zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sochaczew zatwierdzonego Uchwałą nr IV/25/02 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 30 grudnia 2002 roku dz. nr ewid. 340 stanowi tereny zabudowy zagrodowej i ekstensywnego rolnictwa.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 21:00.

 

Suma oszacowania wynosi 214 865,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 161 148,75 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 21 486,50 zł.

 

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.

Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:

PKO Oddział 2 w Płocku 37 1020 3974 0000 5602 0229 5525.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

PBGZH/3/456

Szczegóły ogłoszenia

Cena

161 148,75 zł

Powierzchnia

7083 m2

Powierzchnia działki

7083 m2

Data licytacji

29.02.2024

Lokalizacja

Powstańców Warszawy, Sochaczew, sochaczewski, mazowieckie

Pliki do pobrania

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Działka 87-126 Obrowo

Obrowo, toruński, kujawsko-pomorskie
3 103,00 m2 | działka: 3 103,00 m2
licytacja: 28.02.2024
45 500,00

Budynki produkcyjno-magazynowe

Żeliszewski, Kotuń, siedlecki, mazowieckie
6 312,00 m2 | działka: 58 742,00 m2
 
do odświeżenia | prąd, woda, szambo
licytacja: 15.12.2023
5 053 500,00

Działka pod zabudowę jednorodzinną

Głęboka, Sandomierz, sandomierski, świętokrzyskie
1 238,00 m2 | działka: 1 238,00 m2
106 462,50

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, tarnowski, małopolskie
187 400,00 m2
licytacja: 09.12.2022
17 967 623,00

Działka z użytkami kopalnymi- żwirownia

Ludwinów, bialski, lubelskie
21 551,00 m2 | działka: 21 551,00 m2
licytacja: 13.10.2023
389 733,33

Dwie działki rolne- Licytacja

Pieczyska, wieruszowski, łódzkie
7 761,00 m2 | działka: 7 761,00 m2
licytacja: 17.11.2023
87 933,33

Działka z nieużytkowanymi kurnikami LICYTACJA

Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
2 518,00 m2 | działka: 43 841,00 m2
 
do remontu | prąd
licytacja: 23.06.2023
470 212,50

Atrakcyjny grunt inwestycyjny pod centrum handlowe

Zabrzańsk, Bytom, śląskie
44 211,00 m2 | działka: 44 211,00 m2
3 900 000,00

Działka zabudowana byłą piekarnią

Piekary, średzki, dolnośląskie
3 000,00 m2 | działka: 3 000,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
94 219,33