Działka, ul. Łódzka, 95-011 Bratoszewice

304 500,00

Bratoszewice, małopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, Długa 44/46, 95-100 Zgierz

tel. 42 716 05 05

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 478/21

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zgierzu Tomasz Banach na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  20-09-2023 o godz. 14:30  w budynku Sądu Rejonowego w Zgierzu z siedzibą przy Sokołowska 6, 95-100 Zgierz, pokój IX,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, położonej przy  Łódzka, 95-011 Bratoszewice , dla której  Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. Sokołowska 6, Zgierz,  95-100 Zgierz)  prowadzi księgę wieczystą o numerze  XXX:
niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona jako działki gruntu o numerach ewidencyjnych: 567 i 568/1 o łącznej powierzchni 0,4989 ha.

 

Suma oszacowania wynosi 406 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 304 500,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BANK 45 9263 0000 0920 0991 2010 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Sokołowska 6, Zgierz, 95-100  Zgierz.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do

Szczegóły ogłoszenia

Cena

304 500,00 zł

Powierzchnia

4989 m2

Powierzchnia działki

4989 m2

Data licytacji

20.09.2023

Lokalizacja

Łódzka, Bratoszewice, zgierski, małopolskie

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Działka z rozpoczętą budową

Glinojeck, ciechanowski, mazowieckie
4 480,00 m2 | działka: 4 480,00 m2
licytacja: 05.10.2023
245 666,67

Działki: ul. Malwowa, Poznań-Plewiska

ul. Malwowa, Poznań, wielkopolskie
795,00 m2 | działka: 795,00 m2
licytacja: 05.10.2023
264 800,00

Działki z bud. użytkowymi do remontu: Pilec 11-440

Pilec, Kętrzyński, warmińsko-mazurskie
1 648,00 m2 | działka: 1 648,00 m2
licytacja: 04.10.2023
342 666,67

Działka z zabudowaniami rolnymi

Długa, Zbrosławice, tarnogórski, śląskie
9 716,00 m2 | działka: 9 716,00 m2
licytacja: 29.09.2023
312 375,00

Działka z nieużytkowanymi kurnikami LICYTACJA

Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
2 518,00 m2 | działka: 43 841,00 m2
 
do remontu | prąd
licytacja: 23.06.2023
470 212,50

Działka pod zabudowę ok. Grójca

Kociszew, grójecki, mazowieckie
20 000,00 m2
licytacja: 19.10.2023
668 666,67

Grunty orne+budynki mieszkalno-gospodarcze

Nowe Grodziczno, nowomiejski, warmińsko-mazurskie
2 241,10 m2 | działka: 44 877,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | woda, szambo
licytacja: 05.09.2023
819 750,00

Dwie działki leśne- 6011 mkw

Partecznik, Wisław, cieszyński, śląskie
6 011,00 m2 | działka: 6 011,00 m2
38 000,00

Teren inwestycyjno-przemysłowy PRZETARG

Łask, łaski, łódzkie
15 743,00 m2 | działka: 15 743,00 m2
632 500,00