Działka pod usługi i handel do 1000mkw

346 866,67

Marcinkowo, warmińsko-mazurskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie

Kancelaria Komornicza nr II

Andrzej Popowicz

11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 21/17

GKm 133/19

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ E- LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie przepisu art. 986 §4 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

na portalu .e-licytacje.komornik,pl

 

rozpocznie się

 

 DRUGA licytacja nieruchomości

 

stanowiącej działkę gruntu oznaczoną w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 264/26 o powierzchni 0,4604 ha położonej w miejscowości Marcinkowo, gmina Mrągowo, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/0000xxxx/5.

Działak w MPZP figuruje jako U(PE)– usługi nieuciążliwe, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 1000mkw.

 

Suma oszacowania wynosi 520.300 zł, zaś cena wywołania stanowi 2/3 sumy oszacowania i wynosi 346 866,67zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 52.030 zł najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Mrągowie 28102036390000850200050377 Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się 19 łipca 2023r. o godz.l0:00. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika operat szacunkowy oraz protokół opisu i oszacowania. 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

346 866,67 zł

Powierzchnia

4604 m2

Powierzchnia działki

4604 m2

Lokalizacja

Marcinkowo, mrągowski, warmińsko-mazurskie

Przeznaczenie gruntu

inwestycyjny

Dane dodatkowe

MPZP

Media

w drodze

Dojazd

utwardzony

Forma prawna

własność

Kontakt

Podobne oferty

Działka pod zabudowa jednorodzinną

Lgota, chrzanowski, małopolskie
1 578,00 m2 | działka: 1 578,00 m2
licytacja: 25.09.2023
46 374,00

Działka: ul. Łódzka, 95-011 Bratoszewice

ul. Łódzka, Bratoszewice, zgierski, łódzkie
4 989,00 m2 | działka: 4 989,00 m2
licytacja: 20.09.2023
304 500,00

Działka zabudowana byłą piekarnią

Piekary, średzki, dolnośląskie
3 000,00 m2 | działka: 3 000,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
licytacja: 27.09.2023
105 996,75

Udział w drodze

Skośna, Pabianice, pabianicki, łódzkie
862,00 m2 | działka: 861,00 m2
licytacja: 27.09.2023
28 500,00

Działka pod zabudowę jednorodzinną

Głęboka, Sandomierz, sandomierski, świętokrzyskie
1 238,00 m2 | działka: 1 238,00 m2
67 466,00

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, tarnowski, małopolskie
187 400,00 m2
licytacja: 09.12.2022
17 967 623,00

Działki: ul. Malwowa, Poznań-Plewiska

ul. Malwowa, Poznań, wielkopolskie
795,00 m2 | działka: 795,00 m2
licytacja: 05.10.2023
264 800,00

Działka rolno-budowlana ok 3ha

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 32 021,00 m2
licytacja: 21.07.2023
431 175,00

Działka z rozpoczętą budową

Glinojeck, ciechanowski, mazowieckie
4 480,00 m2 | działka: 4 480,00 m2
licytacja: 05.10.2023
245 666,67