Działka: plac autobusowy, Czerwionka -Leszczyny

138 075,00

Czerwionka -Leszczyny, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 44-200 Rybnik, ul. Młyńska 30

tel. 324238934

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 1973/10

 

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Magdalena Rożenek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc. że w dniu 21.02.2024 r. o godz. 11.00w Sądzie Rejonowym w Rybniku, sala 118 odbędzie się:
PIERWSZA  LICYTACJA
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (inne tereny komunikacyjne) objętego księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Rybniku nr KW XXX położonego w miejscowości Czerwionka-Leszczyny ul. 3 Maja.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 184 100,00 zł.
Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę:
138 075,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej ceny oszacowania (tj. 18 410,00 zł) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy wpłacić na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Magdalena Rożenek w ING Bank Śląski SA nr: 08105013441000002265635454 lub złożyć w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępując do licytacji należy przedłożyć potwierdzenie dokonania wpłaty rękojmi. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

 

Nieruchomość można będzie oglądać w terminie dwóch tygodni przed licytacją, w razie nieprzewidzianych trudności po uzgodnieniu terminu z komornikiem. Akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Rybniku w terminie dwóch tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w aktach sprawy.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

 

Użytkowanie służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 PPKH/13/43

Szczegóły ogłoszenia

Cena

138 075,00 zł

Powierzchnia

1806 m2

Powierzchnia działki

1806 m2

Data licytacji

21.02.2024

Lokalizacja

Czerwionka -Leszczyny, rybnicki, śląskie

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Cegielnia wraz z gruntami i zabudową

Kolosy, kazimierski, świętokrzyskie
144 257,00 m2 | działka: 144 257,00 m2
licytacja: 04.03.2024
2 610 902,25

Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

Głęboka, Sandomierz, sandomierski, świętokrzyskie
1 238,00 m2 | działka: 1 238,00 m2
licytacja: 28.02.2024
142 664,25

Grunty inwestycyjny

Poznańska, Jasin, poznański, wielkopolskie
25 019,00 m2 | działka: 25 019,00 m2
1 850 000,00

Działka rolna w kształcie prostokąta

Słomkowo, aleksandrowski, kujawsko-pomorskie
9 092,00 m2 | działka: 9 092,00 m2
90 920,00

Działka 87-126 Obrowo

Obrowo, toruński, kujawsko-pomorskie
3 103,00 m2 | działka: 3 103,00 m2
licytacja: 28.02.2024
45 500,00

Działki pod zabudowę jednorodzinną

Korczaka, Radzymin, wołomiński, mazowieckie
7 541,00 m2 | działka: 7 541,00 m2
968 035,00

Działki 22-110 Ruda Huta

Ruda-Huta, chełmski, lubelskie
257 700,00 m2 | działka: 257 700,00 m2
licytacja: 23.02.2024
580 446,66

Działka z nieużytkowanymi kurnikami LICYTACJA

Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
2 518,00 m2 | działka: 43 841,00 m2
 
do remontu | prąd
licytacja: 23.06.2023
470 212,50

Działka pod zabudowę jednorodzinną

Głęboka, Sandomierz, sandomierski, świętokrzyskie
1 238,00 m2 | działka: 1 238,00 m2
106 462,50