Działka na obszarze zabudowy mieszkalnej

249 750,00

Warszawa, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy

Robert Kalwajt

Kancelaria Komornicza nr VII w Warszawie

02-473 Warszawa ul. Popularna 50/1

tel. 22 300-11-73

GKm 48/23

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Robert Kalwajt na podstawie art. 986 (4)§ 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że

 

o godzinie 12:00 w dniu 28-03-2024r.

 

na portalu s://e-licytacje.koniornik.pl/ rozpocznie się

 

pierwsza licytacja nieruchomości

 

położonej: 02-234 Warszawa, ul. Działkowa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00xxxxxx/4

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa położona w Warszawie, dzielnica Włochy pomiędzy ul. Jutrzenki, a ulicą Działkową, stanowiąca dz.ew. 18/33 o pow. 866 m2, obręb 2-07-04, woj. mazowieckie.

 

Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona oraz niezagospodarowana. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta Nr WA1M/00xxxxx/4 przez XIII Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd następuje poprzez dz.ew. 18/41, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr WA1M/00xxxxxx/6.

 

Suma oszacowania wynosi 333.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 249.750,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33.300,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 23 2030 0045 1110 0000 0310 7280 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:12.03.2024 10:00- 11:00, w systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

 

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/21/5/PMBO

Cena

249 750,00 zł

Powierzchnia

866 m2

Powierzchnia działki

866 m2

Data licytacji

28.03.2024

Lokalizacja

Działkowa, Warszawa, Warszawa, mazowieckie

Przeznaczenie gruntu

budowlany

Dane dodatkowe

regularny kształt

Dojazd

nieutwardzony

Forma prawna

własność

Kontakt

Podobne oferty

Piękna działka ze stawem i domem jednorodzinnym

Chojny, włocławski, kujawsko-pomorskie
162 900,00 m2 | działka: 162 900,00 m2
licytacja: 05.12.2023
865 447,50

Działki pod zabudowę jednorodzinną

Korczaka, Radzymin, wołomiński, mazowieckie
7 541,00 m2 | działka: 7 541,00 m2
968 035,00

Działka zabudowana domem i halą do remontu

Leśnica, ostródzki, warmińsko-mazurskie
5 534,00 m2 | działka: 5 534,00 m2
licytacja: 26.02.2024
308 820,00

Działka: plac autobusowy, Czerwionka -Leszczyny

Czerwionka -Leszczyny, rybnicki, śląskie
1 806,00 m2 | działka: 1 806,00 m2
licytacja: 21.02.2024
138 075,00

Trzy działki wraz z pozostałościami budynku

Górna, Mircze, hrubieszowski, lubelskie
14 798,00 m2 | działka: 14 798,00 m2
licytacja: 08.12.2023
347 774,50

Działka wraz ze stacją benzynową LICYTACJA

Aleksandrowska, Jedlicze A, zgierski, łódzkie
7 001,00 m2 | działka: 7 001,00 m2
licytacja: 18.03.2024
742 875,00

Działka- Palestyna, 95-002 Glinnik

Glinnik, zgierski, łódzkie
1 318,00 m2 | działka: 1 318,00 m2
licytacja: 07.03.2024
129 375,00

Działka, 87-410 Lipienica

Lipienica, golubsko-dobrzyński, kujawsko-pomorskie
19 800,00 m2 | działka: 1 257,00 m2
licytacja: 26.02.2024
105 746,67

4 działki gruntu- pod usługi

Katowicka, Rzeniszów, myszkowski, śląskie
47 902,00 m2 | działka: 47 902,00 m2
licytacja: 15.12.2023
1 807 833,33