Działka budowlana narożna

173 400,00

Chojniczki, pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach

Błażej Kosiedowski

Kancelaria Komornicza nr II w Chojnicach

89-600 Chojnice ul. Młyńska 28

Km 228/18

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI KOMORNICZEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach Błażej Kosiedowski Kancelaria Komornicza nr II w Chojnicach na podstawie przepisu art 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że

 

czekamy na ponowne wyznaczenie licytacji

 

w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach mającego siedzibę pod adresem Chojnice, ul. Młyńska 30, 89-600 Chojnice w sali nr 2 (nr sali może ulec zmianie), odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 517 i powierzchni 0,2234 ha położonej pod adresem: Chojniczki, ul. Świerkowa, 89-606 Charzykowy dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1C/000XXXXX/0.

 

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa, działka oznaczona nr ewidencyjnym 517 i pow. o powierzchni 2 234,00 m2, składa się z następujących klasoużytków: grunt orny RIVa 0,2117 ha, grunt orny RIVb 0,0117 ha. Opisywana działka gruntu, ma kształt nieregularnego trójkąta. Zabudowana jest budynkiem mieszkalno – usługowym w zabudowie wolnostojącej, od 2010 r. w stanie rozpoczętej budowy – wykonano fundamenty, częściowe podpiwniczenie oraz ściany parteru do wysokości 230 cm – YTONG (pozwoleniem na budowę z dnia 25 września 2009 r.). Powierzchnia użytkowa budynku zgodnie z projektem wynosi 1199,30 m2. Teren działka nr 517 uzbrojony jest, lub istnieje możliwość podłączenia w sieci: energetyczną wodociągowa kanalizacyjną i gazową. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona (za wyjątkiem frontu) murem z cegły. Działka nie jest zagospodarowana, dojazd do nieruchomości drogą gruntową (działka nr 579). Zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Wójta Gminy Chojnice z dnia 5 listopada 2018 Gmina Chojnice posiada aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wyceniana nieruchomość, działka nr 517 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnice przyjęty uchwałą Rady Gminy Chojnice nr XXVI/350/2005 z dnia 16 marca 2005 roku stanowi: 25 MNU/MW- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Suma oszacowania wynosi 231 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 173 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 120,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Chojnicach 111020 1491 0000 4702 0006 2919 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 9.30 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Chojnicach akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 226/21).

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/39/8/PPKO

Cena

173 400,00 zł

Powierzchnia

2234 m2

Lokalizacja

Świerkowa, Chojniczki, chojnicki, pomorskie

Kontakt

Podobne oferty

Działka pod zabudowę ok. Grójca

Kociszew, grójecki, mazowieckie
20 000,00 m2
licytacja: 15.06.2023
752 250,00

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, tarnowski, małopolskie
187 400,00 m2
licytacja: 09.12.2022
17 967 623,00

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Świecie, świecki, kujawsko-pomorskie
1 759,20 m2 | działka: 373 200,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
1 308 000,00

Działka z budynkami produkcyjnymi, Niemodlin

Niemodlin, opolski, opolskie
9 308,00 m2
licytacja: 02.06.2023
238 666,67

Dwie działki rolne

Lisew, jarociński, wielkopolskie
17 700,00 m2
licytacja: 24.05.2023
75 900,00

Działki niezabudowane także dla NIE ROLNIKA

Bodzechów, ostrowiecki, świętokrzyskie
10 900,00 m2
licytacja: 23.05.2023
18 500,00

Działka zalesiona na sprzedaż w PRZETARGU

Zajączków, kielecki, świętokrzyskie
5 900,00 m2
250 000,00

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Domaniewice, łowicki, łódzkie
7 923,00 m2 | działka: 187 609,00 m2
4 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 15.06.2023
6 478 965,00

Działka niezabudowana z mediami

Wola Łącka, płocki, mazowieckie
600,00 m2
119 333,33