Działka, 87-410 Lipienica

105 746,67

Lipienica, kujawsko-pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 87-400 Golub-Dobrzyń ul. Szkolna 28

tel. 56 441 18 01

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 70/22

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Golubiu-Dobrzyniu Jolanta Murawska, na podstawie przepisu
art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do
publicznej wiadomości, że w sprawie JM GKm 70/22, w dniu w dniu 26-02-2024 r. o godz. 10:30 w
budynku Sądu Rejonowego w Golubiu-Dobrzyniu mającego siedzibę pod adresem Golub-Dobrzyń, ul.
Kościelna 23/25, 87-400 Golub-Dobrzyń w sali nr 19, odbędzie się druga licytacja nieruchomości
stanowiącej działkę oznaczoną nr geodezyjnym 125/7 o pow. 1.98.00 ha położonej pod adresem: 87-410
Kowalewo, Lipienica , dla której Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą o numerze XXX , niezabudowanej . Grunty w klasach bonitacyjnych Rlllb -1,04 ha oraz RIV a – 0,94 ha.

Suma oszacowania wynosi 158 620,00 zł, zaś cena wywołania jest równa dwie trzecie sumy
oszacowania i wynosi 105 746,67 zł.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.
8.00 do godz. 14.00. oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości,
operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania
egzekucyjnego.

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej
dziesiątej sumy oszacowania to jest 15 862,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA Golub-Dobrzyń 84 10205024 0000 1002 0010 0743

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci,
rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 PBNPPH/1/125

Szczegóły ogłoszenia

Cena

105 746,67 zł

Powierzchnia

19800 m2

Powierzchnia działki

1257 m2

Data licytacji

26.02.2024

Lokalizacja

Lipienica, golubsko-dobrzyński, kujawsko-pomorskie

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Działka zabudowana domem i halą do remontu

Leśnica, ostródzki, warmińsko-mazurskie
5 534,00 m2 | działka: 5 534,00 m2
licytacja: 26.02.2024
308 820,00

Działka rolno-budowlana ok 3ha

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 32 021,00 m2
licytacja: 21.07.2023
431 175,00

Atrakcyjny grunt inwestycyjny pod centrum handlowe

Zabrzańsk, Bytom, śląskie
44 211,00 m2 | działka: 44 211,00 m2
3 900 000,00

Działka wraz ze stacją benzynową LICYTACJA

Aleksandrowska, Jedlicze A, zgierski, łódzkie
7 001,00 m2 | działka: 7 001,00 m2
licytacja: 18.03.2024
742 875,00

Grunty inwestycyjny

Poznańska, Jasin, poznański, wielkopolskie
25 019,00 m2 | działka: 25 019,00 m2
1 850 000,00

Działka rolna w kształcie prostokąta

Słomkowo, aleksandrowski, kujawsko-pomorskie
9 092,00 m2 | działka: 9 092,00 m2
90 920,00

Dwie działki rolne- Licytacja

Pieczyska, wieruszowski, łódzkie
7 761,00 m2 | działka: 7 761,00 m2
licytacja: 17.11.2023
87 933,33

Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

Zawadówka, chełmski, lubelskie
4 247,00 m2 | działka: 4 247,00 m2
licytacja: 08.11.2023
126 652,67

Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

Głęboka, Sandomierz, sandomierski, świętokrzyskie
1 238,00 m2 | działka: 1 238,00 m2
licytacja: 28.02.2024
142 664,25