Działka, 66-520 Grąsy

29 850,00

Grąsy, lubuskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 66-500 Strzelce Krajeńskie ul. Gorzowska 3

tel. 957631765

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 142/23

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 10136 kpc, w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości, podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-09-2023 r. o godz. 13:00 w kancelarii mieszczącej się 66-500 Strzelce Krajeńskie ul. Gorzowska 3 , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej we wsi Starczewo, obręb Grąsy, 66-520 Dobiegniew, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXX. Przedmiotem licytacji jest niezabudowana nieruchomość rolna, którą stanowi działka nr 276/2 o pow. 0,5600 ha, w tym ( RIVa-0,08 ha, S/RIVa-0,38 ha, S/RV-0,10 ha), położona we wsi Starczewo, leżącej niedaleko jeziora, w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch siedlisk, w otoczeniu mocno rozproszonej zabudowy zagrodowej, pojedynczej letniskowej oraz w otoczeniu terenów niezabudowanych, rolnych i leśnych. Działka nie jest użytkowana. Kształt działki jest nieregularny, konfiguracja powierzchni zbliżona do płaskiej. Na działce stoją 2 słupy żelbetowe (bez linii eletroenergetycznej) oraz stare fundamenty po dawnym budynku. Działka ma dostęp do sieci elektroenergetycznej i wodociągowej, a sieć kanalizacyjna jest w trakcie budowy. Dojazd do działki przebiega drogą gruntową. W odległości ok. 480 m od działki przebiega droga asfaltowa. Dla terenu, w którym położona jest przedmiotowa nieruchomość nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew jest to obszar oznaczony jako tereny rolne.

 

Cena oszacowania wynosi: 39 800,00 zł Cena wywołania wynosi: 29 850,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu, zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest: 3 980,00 zł *najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika). Rękojmię można uiścić na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie 54 10201967 0000 8202 0052 4454 lub w kasie kancelarii. Rękojmia może być też złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Do zapłaty ceny nabycia zastosowanie mają przepisy o licytacji z nieruchomości art. 967 kpc. Zgodnie z art. 967 kpc, po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu, komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce. Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

PBGZH/3/294

 

Szczegóły ogłoszenia

Cena

29 850,00 zł

Powierzchnia

5600 m2

Powierzchnia działki

5600 m2

Data licytacji

26.09.2023

Lokalizacja

Grąsy, strzelecko-drezdeński, lubuskie

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dwie działki rolne

Lisew, jarociński, wielkopolskie
17 700,00 m2 | działka: 17 700,00 m2
licytacja: 06.09.2023
67 466,67

Działka z użytkami kopalnymi- żwirownia

Ludwinów, bialski, lubelskie
21 551,00 m2 | działka: 21 551,00 m2
licytacja: 13.10.2023
389 733,33

Teren inwestycyjno-przemysłowy PRZETARG

Łask, łaski, łódzkie
15 743,00 m2 | działka: 15 743,00 m2
632 500,00

Działka z zabudowaniami rolnymi

Długa, Zbrosławice, tarnogórski, śląskie
9 716,00 m2 | działka: 9 716,00 m2
licytacja: 29.09.2023
312 375,00

Działka: ul. Szosa Maszewska, Stargard

ul. Szosa Maszewska, Stargard, stargardzki, zachodniopomorskie
3 666,00 m2 | działka: 3 666,00 m2
licytacja: 21.09.2023
124 666,67

Grunty orne+budynki mieszkalno-gospodarcze

Nowe Grodziczno, nowomiejski, warmińsko-mazurskie
2 241,10 m2 | działka: 44 877,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | woda, szambo
licytacja: 05.09.2023
819 750,00

Działka budowlana narożna

Świerkowa, Chojniczki, chojnicki, pomorskie
2 234,00 m2 | działka: 2 234,00 m2
licytacja: 06.09.2023
173 400,00

Działka z nieużytkowanymi kurnikami LICYTACJA

Świdry, giżycki, warmińsko-mazurskie
2 518,00 m2 | działka: 43 841,00 m2
 
do remontu | prąd
licytacja: 23.06.2023
470 212,50

Działki: ul. Malwowa, Poznań-Plewiska

ul. Malwowa, Poznań, wielkopolskie
795,00 m2 | działka: 795,00 m2
licytacja: 05.10.2023
264 800,00