Działka, 22-300 Płonka

28 500,00

Płonka, lubelskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej,  Wojska Polskiego 67, 22-400 Zamość

tel. 84 639 2623

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 321/20

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Zamościu Diana Sawicka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  11-08-2023 o godz. 09:20  w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Prymasa S. Wyszyńskiego 11, 22-400 Zamość, pokój sala 33,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, położonej przy  Płonka,  22-300 Rudnik , dla której  Sąd Rejonowy w Zamościu  (adres: ul. Wyszyńskiego /22-400, Zamość,  22-400 Zamość)  prowadzi księgę wieczystą o numerze  XXX.

 

Opis nieruchomości:
nieruchomość opisana jako działka nr 2213/1 o pow. 0,2600 ha położona w miejscowości Płonka i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość.

Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 38 000,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 28 500,00-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 3 800,00-zł.

 

Suma oszacowania wynosi 38 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 28 500,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 11, Zamość, 22-400  Zamość.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

PPKH/8/338

Szczegóły ogłoszenia

Cena

28 500,00 zł

Powierzchnia

2600 m2

Data licytacji

11.08.2023

Lokalizacja

Płonka, krasnostawski, lubelskie

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Działka pod zabudowę ok. Grójca

Kociszew, grójecki, mazowieckie
20 000,00 m2
licytacja: 15.06.2023
752 250,00

Działka z rozpoczętą budową

Glinojeck, ciechanowski, mazowieckie
4 480,00 m2 | działka: 4 480,00 m2
245 666,67

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, tarnowski, małopolskie
187 400,00 m2
licytacja: 09.12.2022
17 967 623,00

Działki zabudowane szklarniami

Chodybki, kaliski, wielkopolskie
14 783,00 m2 | działka: 14 783,00 m2
802 666,67

Działka, 72-410 Drzewica

Drzewica, kamieński, zachodniopomorskie
3 795,00 m2
licytacja: 02.06.2023
60 666,67

Działki częściowo zabudowane

Jana Kilińskiego, Jarosław, jarosławski, podkarpackie
306,00 m2
113 106,67

Grunt inwestycyjny

Mircze, hrubieszowski, lubelskie
14 798,00 m2
licytacja: 26.05.2023
660 771,55

Działka, ul. Słowackiego, Brzezie, 66-100 Sulechów

Słowackiego, Brzezie, zielonogórski, lubuskie
1 903,00 m2
licytacja: 05.07.2023
120 847,50

Działka budowlana narożna

Świerkowa, Chojniczki, chojnicki, pomorskie
2 234,00 m2
173 400,00