Działka 05-462 Kąck

211 500,00

Kąck, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 05-400 Otwock ul. Andriollego 34 lok.8

tel. 22 779-32-35

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 569/20

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku Elżbieta Adamska-Śmigrodzka (tel. 22 779-32-35 fax 22 788 53 23) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-02-2024r. o godz. 10:40 w Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Otwocku 05-400 OTWOCK, ul. Armii Krajowej 2, Otwock  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej: 05-462 Wiązowna, przy ul. Łąkowej, Kąck, dla której  Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW XXX stanowiącej dz. ew. o nr 229/3 o pow. 2543m2, obręb 0011.

Nieruchomość jest niezabudowaną działką,  porośniętą wysoką trawą i drzewami, administracyjnie położona jest w miejscowości Kąck przy ul. Łąkowej, na terenie gminy Wiązowna, powiat otwocki, województwo mazowieckie. Opisywana nieruchomość stanowi dz. ew. nr 229/3, obręb 0011. Odległość do miejscowości gminnej Wiązowna wynosi 5 km, do miasta powiatowego Otwock – 9 km, do Warszawy – 25 km. Odległość od Urzędu Gminy gm. Wiązowna stanowi 5 km. Najbliższe przystanki komunikacji publicznej znajdują się w miejscowości Kąck.

Przedmiotowa działka oznaczona w ewidencji gruntów numerem 229/3 posiada powierzchnię 2543 m2. Działka posiada kształt wydłużonego prostokąta. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej, ul. Łąkowej, która stanowi drogę nieutwardzoną, w drodze są poprowadzone media takie jak woda i prąd. Działka ew. 229/3 posiada wymiary: szerokość 17 m, długość 142 m. Najbliższe sąsiedztwo stanowi dz.ew. nr 176, na której jest posadowiony nowo wybudowany budynek oraz dz.ew. nr 229/2 i 229/4 działki niezabudowane oraz w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Odległość do drogi asfaltowej ul. Malowniczej wynosi ok 700 m.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 282 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4  sumy oszacowania i wynosi  211 500,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 200,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
PKO BP SA 12  O. Warszawa 53 10201127 0000 1302 0167 5354.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Uprasza się o wpłaty wadium w dniach 22.02.2023   r. oraz 23.02.2023  r.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00 do godz.16:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Otwocku przy Otwock, ul. Armii Krajowej 2 pok. Biuro Obsługi Interesanta, Czytelnia akt  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 nr 86 poz. 959 z póź. zm.) czynność sprzedaży obciążona jest podatkiem PCC.

Po myśli art. 305 § 2 kodeksu karnego kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

PGNH/2/13

Szczegóły ogłoszenia

Cena

211 500,00 zł

Powierzchnia

2543 m2

Powierzchnia działki

2543 m2

Data licytacji

26.02.2024

Lokalizacja

Kąck, otwocki, mazowieckie

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Działka zabudowana byłą piekarnią

Piekary, średzki, dolnośląskie
3 000,00 m2 | działka: 3 000,00 m2
 
do remontu | prąd, woda, szambo
94 219,33

Działka rolno-budowlana ok 3ha

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 32 021,00 m2
licytacja: 21.07.2023
431 175,00

Dwie działki rolne- Licytacja

Pieczyska, wieruszowski, łódzkie
7 761,00 m2 | działka: 7 761,00 m2
licytacja: 17.11.2023
87 933,33

Działka pod zabudowę jednorodzinną

Głęboka, Sandomierz, sandomierski, świętokrzyskie
1 238,00 m2 | działka: 1 238,00 m2
106 462,50

Działka zabudowana domem i halą do remontu

Leśnica, ostródzki, warmińsko-mazurskie
5 534,00 m2 | działka: 5 534,00 m2
licytacja: 26.02.2024
308 820,00

Atrakcyjny grunt inwestycyjny pod centrum handlowe

Zabrzańsk, Bytom, śląskie
44 211,00 m2 | działka: 44 211,00 m2
3 900 000,00

Działka pod zabudowę jednorodzinną LICYTACJA

Głęboka, Sandomierz, sandomierski, świętokrzyskie
1 238,00 m2 | działka: 1 238,00 m2
licytacja: 28.02.2024
142 664,25

Grunt rolno-budowlany PRZETARG U SYNDYKA

Pędzewo, toruński, kujawsko-pomorskie
114 577,00 m2 | działka: 114 577,00 m2
licytacja: 05.03.2024
2 361 600,00

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, tarnowski, małopolskie
187 400,00 m2
licytacja: 09.12.2022
17 967 623,00