Dwie działki: Zalesie Gorzyckie, 39-432 Gorzyce

964 680,00

Zalesie Gorzyckie, podkarpackie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2/2, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 821 31 40

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 1374/16.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-09-2023 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, w sali nr 113, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej, składającej się z działek ewidencyjnych nr 411 (0,3991 ha) oraz 412 (4,0516) o łącznej powierzchni 4,4507m2, położonej w Zalesiu Gorzyckim (39-432 Gorzyce).

 

Opis nieruchomości:

Działka ewidencyjna 411: Działka ewidencyjna nr 411 ma kształt wydłużony, prostokątny. Jest to działka niezabudowana. Nieruchomość zlokalizowana na terenie płaskim z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej w bezpośrednim otoczeniu terenów przekształceń rozwoju gospodarczego, obszarów rolnych, terenów zieleni oraz zabudowy usługowej rozmieszczonej po drugiej stronie drogi. W dalszej odległości (około 1km w kierunku wschodnim) od szacowanej nieruchomości rozmieszczona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa. W dniu oględzin działka nieutwardzona, brak ogrodzenia, stanowiła tereny zachwaszczone, gęsto zakrzewione, częściowo zadrzewione karłowatym samosiewem wierzby, osiki. Na nieruchomości nie stwierdzono części składowych w postaci budynków i budowli. Działka dłuższym bokiem od strony południowej oraz krótszym bokiem od zachodu przylega bezpośrednio do działki nr 412 tworząc z nią jednolitą całość. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Jednym z dłuższych boków od strony północnej przylega do drogi krajowej nr 77 relacji Lipnik-Przemyśl. Wjazd na działkę możliwy przez nieruchomość sąsiednią – działkę nr 412. Nieruchomość położona w odległości około 3km od Gorzyc oraz około 8km od Sandomierza. Aktualnie użytkowana jako grunty zadrzewione i zakrzewione nieuprawiane rolniczo.
Działka ewidencyjna 412: Działka ewidencyjna nr 412 ma kształt wieloboczny. Jest to działka niezabudowana. Nieruchomość zlokalizowana na terenie płaskim, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej w otoczeniu terenów przekształceń rozwoju gospodarczego, obszarów rolnych, terenów zieleni oraz zabudowy usługowej rozmieszczonej po drugiej stronie drogi. W dalszej odległości (około 1km w kierunku wschodnim) rozmieszczona zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zagrodowa. W dniu oględzin cała działka nieutwardzona, stanowiła tereny zachwaszczone, gęsto zakrzewione, częściowo zadrzewione karłowatym samosiewem wierzby, osiki. W środkowej części działki znajdowało się dość duże zagłębienie, wyrobisko zalane wodą. Działka wzdłuż granicy północnej oraz częściowo wschodniej przylega bezpośrednio do działki nr 411 tworząc z nią jednolitą całość. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Wzdłuż granicy północnej na odcinku około 80m przylega do drogi krajowej nr 77 relacji Lipnik-Przemyśl. Posiada wyodrębniony gruntowy wjazd bezpośrednio z drogi krajowej. Działka położona w odległości około 3km od Gorzyc oraz około 8km od Sandomierza. Aktualnie wyceniana nieruchomość użytkowana jest jako grunty zadrzewione i zakrzewione nieuprawiane rolniczo. Na działce ewidencyjnej nr 412 w jej części północnej, około 100 m od drogi dojazdowej posadowiony jest wolnostojący, dwukondygnacyjny budynek gospodarczy bez podpiwniczenia o pow. zabudowy około 27m2 konstrukcji murowanej. Obiekt z lat 60/70-tych XX. Budynek kryty eternitem falistym, nie docieplony, bez stolarki okiennej i drzwiowej, nie wyposażony w instalację elektryczną, gazową, wodociągową i kanalizacyjną, dla którego nie ma prowadzonej kartoteki budynków. Budynek nie jest także oznaczony na mapach ewidencyjnych. Obiekt w bardzo złym stanie technicznym, trudno dostępny, niewykończony, w którego wnętrzu znajdują się bliżej nieokreślone worki z odpadami.
Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej: Działki z możliwością uzbrojenia w energię elektryczną oraz wodociąg który przebiega po drugiej stronie drogi.
Nieruchomość objęta jest ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce Uchwała nr XV/84/2003 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29-12-2003 r. Zgodnie z MPZP nieruchomość leży na obszarze przeznaczonym pod działalność gospodarczą i usługową o charakterze komercyjnym oznaczonym w planie symbolem UC – teren usług komercyjnych o charakterze handlowym, gastronomicznym i drobnej wytwórczości oraz częściowo na obszarze dróg wewnętrznych oznaczonych w planie symbolem KDw – pod budowę lub modernizacje drogi dojazdowej.

 

Suma oszacowania wynosi 1 286 240,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 964 680,00 zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 128 624,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Santander Bank Polska Spółka Akcyjna 75 1090 2590 0000 0001 2319 9899.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać protokół opisu i oszacowania w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu mieszczącym się pod adresem: Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

(PGNH/3/1113)

Szczegóły ogłoszenia

Cena

964 680,00 zł

Powierzchnia

44507 m2

Powierzchnia działki

44507 m2

Data licytacji

29.09.2023

Lokalizacja

Zalesie Gorzyckie, tarnobrzeskie, podkarpackie

Przeznaczenie gruntu

rolno-budowlany

Dojazd

nieutwardzony

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Działka pod zabudowa jednorodzinną

Lgota, chrzanowski, małopolskie
1 578,00 m2 | działka: 1 578,00 m2
licytacja: 25.09.2023
46 374,00

Działka budowlana narożna

Świerkowa, Chojniczki, chojnicki, pomorskie
2 234,00 m2 | działka: 2 234,00 m2
licytacja: 06.09.2023
173 400,00

Dom w stanie surowym w zabudowie bliźniaczej

Reymonta, Zamość, zamojski, lubelskie
70,00 m2 | działka: 494,00 m2
 
do remontu
134 000,00

Działka pod zabudowę jednorodzinną

Słoneczna, Wiślinka, gdański, pomorskie
6 200,00 m2 | działka: 6 200,00 m2
licytacja: 25.09.2023
230 250,00

Grunty orne+budynki mieszkalno-gospodarcze

Nowe Grodziczno, nowomiejski, warmińsko-mazurskie
2 241,10 m2 | działka: 44 877,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | woda, szambo
licytacja: 05.09.2023
819 750,00

Grunty inwestycyjny

Poznańska, Jasin, poznański, wielkopolskie
25 019,00 m2 | działka: 25 019,00 m2
1 850 000,00

Działka: ul. Szosa Maszewska, Stargard

ul. Szosa Maszewska, Stargard, stargardzki, zachodniopomorskie
3 666,00 m2 | działka: 3 666,00 m2
licytacja: 21.09.2023
124 666,67

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Domaniewice, łowicki, łódzkie
7 923,00 m2 | działka: 187 609,00 m2
4 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
5 759 080,00

Działka rolno-budowlana ok 3ha

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 32 021,00 m2
licytacja: 21.07.2023
431 175,00