Dwie działki rolne

75 900,00

Lisew, wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie

Kancelaria Komornicza

Jerzy Kujawski

63-200 Jarocin, ul. Do Zdroju 8

tel. 62 747 37 14

Km 2786/10

 

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie Jerzy Kujawski kancelaria komornicza numer I na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 24-05-2023 o godz. 11:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Jarocinie, przy ul. Wrocławskiej 6 w sali nr 109, odbędzie się

 

pierwsza licytacja

nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

położonej we wsi: Lisew, gm. 63-210 Żerków, dla której Sąd Rejonowy w Jarocinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod numerem KZ1J/000xxxx/2.

 

Sprzedaż licytacyjna obejmuje:

działkę nr 144/1 o powierzchni 1,5300 ha (użytki rolne – łąki klasy IV)

działkę nr 154 o powierzchni 0,2400 ha (pastwiska trwałe klasy IV oraz nieużytek)

 

Suma oszacowania wynosi 101 200,00, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75 900,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 120,00zł w gotówce albo na rachunek bankowy komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Kaliszu 51 10202212 0000 5102 0079 5823 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zawarto umowę dzierżawy pomiędzy dłużnikami a Sławomirą Minierską w dniu 20.05.20ł3r. (na okres 30 lat), czynsz zapłacono z góry. Umowa poddzierżawy nastąpiła w dniu 01.12.2014r. na rzecz Piotra Dobrzyńskiego, która obowiązuje do 20.05.2023r. Zgodnie z art.976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego z akt postępowania egzekucyjnego. Natomiast oryginalne akta sprawy można będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Jarocinie I Wydział Cywilny, przy czym jest to możliwe w dni robocze w godzinach od 7.15 do 15.15 w sekretariacie Wydziału Cywilnego – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się interesanta (nr tel. 62 505 29 72).

 

 

Na licytację winni stawić się oboje oferenci pozostający w związku małżeńskim jeżeli chcą nabyć nieruchomość do majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską, w przeciwnym wypadku oferent winien posiadać stosowne pełnomocnictwo współmałżonka urzędowo poświadczone upoważniające do wzięcia udziału w licytacji oraz przedłożyć stosowną dokumentację o której mowa w art. 977 k.p.c. Ponadto oferenci muszą zastosować się do zasad przyjmowania interesantów i obowiązków osób uprawnionych do wejścia do budynku Sądu Rejonowego w Jarocinie określonych w Zarządzeniu nr A -021-7/2022 wydanym przez Prezesa Sądu Rejonowego w Jarocinie oraz zarządzeniu nr D – 021-20/2022 wydanym przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 07.04.2022r.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

75 900,00 zł

Powierzchnia

17700 m2

Data licytacji

24.05.2023

Lokalizacja

Lisew, jarociński, wielkopolskie

Kontakt

Podobne oferty

Działka z budynkiem gospodarczym, 22-420 Dębowiec

Dębowiec, zamojski, lubelskie
3 100,00 m2
licytacja: 26.05.2023
27 500,00

Działka z domkiem letniskowym

Stokrotki, Rewal, gryficki, zachodniopomorskie
300,00 m2
licytacja: 22.05.2023
177 000,00

Działka, 22-300 Płonka

Płonka, krasnostawski, lubelskie
2 600,00 m2
licytacja: 11.08.2023
28 500,00

Działka niezabudowana z mediami

Wola Łącka, płocki, mazowieckie
600,00 m2
119 333,33

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Domaniewice, łowicki, łódzkie
7 923,00 m2 | działka: 187 609,00 m2
4 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 15.06.2023
6 478 965,00

Działka pod zabudowę

Stokrotki, Rewal, gryficki, zachodniopomorskie
1 201,00 m2
licytacja: 22.05.2023
476 250,00

Działki niezabudowane także dla NIE ROLNIKA

Bodzechów, ostrowiecki, świętokrzyskie
10 900,00 m2
licytacja: 23.05.2023
18 500,00

Działka zalesiona na sprzedaż w PRZETARGU

Zajączków, kielecki, świętokrzyskie
5 900,00 m2
250 000,00

3 działki rolne

5 695,00 m2
23 278,50