Dwie działki rolne- Licytacja

87 933,33

Pieczyska, łódzkie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu

Hanna Pagacz

Kancelaria Komornicza nr III w Wieluniu

98-300 Wieluń ul. Andrzeja Struga 1

tel. 43 843 36 35

Km 737/20

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Hanna Pagacz, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 17.11.2023 o godzinie 11.30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu mającego siedzibę pod adresem PI. Jagielloński 1, 98-300 Wieluń w sali nr II, odbędzie się

 

druga licytacja nieruchomości

 

niezabudowanej stanowiącej działkę gruntu nr 743/1 o pow. 0,2150 ha i działkę gruntu nr 743/4 o pow. 0,5611 ha, położonej w miejscowości Pieczyska obręb 10 98-400 Wieruszów, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SR1W/00xxxxx/8 i stanowiącej własność Longiny Szwed.

 

Działka nr 743/1 w przeszłości użytkowana rolniczo, stanowiąca odłogowane grunty orne, w znacznej części jest zadrzewiona i zakrzewiona (samosiejki).

Działka nr 743/4 w przeszłości użytkowana rolniczo, stanowiąca odłogowane grunty orne, porośnięta pojedynczymi drzewami i krzewami (samosiejki).

 

Suma oszacowania wynosi:

– działki nr 743/1 36.500,00zł, zaś cena wywołania stanowi 2/3 sumy oszacowania i wynosi 24.333,33zł

– działki nr 743/4 95.400,00zł, zaś cena wywołania stanowi 2/3 sumy oszacowania i wynosi 63.600,00zł.

 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania to jest odpowiednio:

na działkę nr 743/1- 3.650,00zł;

na działkę nr 743/4 – 9.540,00zł    najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Wieluniu 32 92560004 0723 1964 2000 0010 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz.15:00 do godz. 16:00. W Sądzie Rejonowym w Wieluniu można przeglądać protokół opisu i oszacowania (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych I Co 360/21 ).

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o

zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/397/5/PPSGB

Cena

87 933,33 zł

Powierzchnia

7761 m2

Powierzchnia działki

7761 m2

Data licytacji

17.11.2023

Lokalizacja

Pieczyska, wieruszowski, łódzkie

Przeznaczenie gruntu

rolny

Dane dodatkowe

regularny kształt

Dojazd

nieutwardzony

Forma prawna

własność

Kontakt

Podobne oferty

Działka pod zabudowę jednorodzinną

Głęboka, Sandomierz, sandomierski, świętokrzyskie
1 238,00 m2 | działka: 1 238,00 m2
67 466,00

Działki rolne na sprzedaż PRZETARG

Tarnów, tarnowski, małopolskie
187 400,00 m2
licytacja: 09.12.2022
17 967 623,00

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Świecie, świecki, kujawsko-pomorskie
1 759,20 m2 | działka: 373 200,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
1 308 000,00

Grunt inwestycyjny- usługi, uzbrojony

Bołtucia, Zamość, zamojski, lubelskie
3 343,00 m2 | działka: 3 343,00 m2
licytacja: 09.08.2023
1 269 360,00

Działki pod zabudowę jednorodzinną

Korczaka, Radzymin, wołomiński, mazowieckie
7 541,00 m2 | działka: 7 541,00 m2
968 035,00

Działka rolna

Lgota, chrzanowski, małopolskie
2 311,00 m2 | działka: 2 311,00 m2
8 582,67

Dom w stanie surowym w zabudowie bliźniaczej

Reymonta, Zamość, zamojski, lubelskie
70,00 m2 | działka: 494,00 m2
 
do remontu
134 000,00

Działka rolno-budowlana ok 3ha

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 32 021,00 m2
licytacja: 21.07.2023
431 175,00

Dwie działki leśne- 6011 mkw

Partecznik, Wisław, cieszyński, śląskie
6 011,00 m2 | działka: 6 011,00 m2
38 000,00