Dwa domy jednorodzinne i budynki gospodarcze

245 466,67

Wielka Wieś, świętokrzyskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach

Anna Gocał-Kłapda

Kancelaria Komornicza,

Lipowa 29, 27-200 Starachowice

tel. 41 274 50 80

Sygnatura: Km 195/20

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Starachowicach podaje do publicznej wiadomości, że w 4 sprawie Km 195/20

 

w dniu 10.01.2024 o godzinie 10.00

 

rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 986 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc)

DRUGA licytacja w trybie elektronicznym

 

następujących nieruchomości: położonej przy -260, 261/-,Wielka Wieś, 27-215 Wąchock, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach (adres: ul. Staszica 12 , Starachowice, 27-200 Starachowice) prowadzi księgę wieczystą o numerze Kl1H/000xxxxx/8.

 

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi o konstrukcji murowanej i murowano-drewnianej odpowiednio o powierzchni użytkowej około 113,34 mkw i 56,14 mkw oraz trzema budynkami gospodarczymi oznaczona w rejestrze gruntów jako działka ewidencyjna nr 1198 obręb 08 Wielka Wieś.

 

Suma oszacowania wynosi 368 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 245 466,67 zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 17:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 36 820,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 48 1020 2674 0000 2702 0003 2664 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konia w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem / oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem.

Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Na podstawie art. 986^^ § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

 

Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i zakończą się w dniu: 21.09.2023 o godzinie: 12:00.

 

Na podstawie art. 986 po § 3 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu znoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nic będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć; dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/171/10/PPKR

Cena

245 466,67 zł

Powierzchnia

169 m2

Data licytacji

10.01.2024

Lokalizacja

Wielka Wieś, starachowicki, świętokrzyskie

Zadzwoń do sprzedawcy

Ewa Kisiel

661 740 050

Kontakt ze sprzedawcą