Duża działka przemysłowa z budynkiem warsztatowym

250 875,00

Piekary Śląskie, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach

Marcin Zdunek

Kancelaria Komornicza,

ul. Słoneczników 5, 42-606 Tarnowskie Góry

tel. 322858622

Sygnatura: GKm 84/19

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach – Marcin Zdunek podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 84/19 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 986’* § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej; kpc)

 

pierwsza licytacja w trybie elektronicznym

 

następujących nieruchomości;

– użytkowania wieczystego położonego przy Korczaka, 41-946 Piekary Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach (adres: ul. Opolska 24, Tarnowskie Góry, 42-600 Tarnowskie Góry) prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1T/000xxxx/8.

 

Opis nieruchomości; prawo użytkowaniu wieczystego działki gruntu o numerze mapa nr 1-29 KAM, działka nr 4642/360 o pow. 7610 m2 do 05.12.2089r. wraz z prawem własności budynku warsztatowo-magazynowego o pow. użytkowej 99 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 334 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 250 875,00 zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00. W systemie teleinfonnatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 33 450,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 63 1050 1386 1000 0022 2525 0857 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

 

Przetarg odbywa się w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej i rozpocznie się w dniu: 21.09.2023 o godzinie: 12.00 a zakończy się w dniu 28.09.2023 o godzinie: 12.00.

 

Na podstawie art. 986^ § 3* kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem s;//elicytacje.komornik,pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Na podstawie art. 986’* § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć; dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/10/1/PPKO

Cena

250 875,00 zł

Powierzchnia

7610 m2

Powierzchnia działki

7610 m2

Data licytacji

21.09.2023

Lokalizacja

Janusza Korczaka, Piekary Śląskie, śląskie

Przeznaczenie gruntu

inwestycyjny

Dane dodatkowe

ogrodzenie, regularny kształt, MPZP

Media

na działce

Dojazd

asfaltowy

Forma prawna

grunt w użytkowaniu wieczystym

Kontakt

Podobne oferty

Grunty inwestycyjny

Poznańska, Jasin, poznański, wielkopolskie
25 019,00 m2 | działka: 25 019,00 m2
1 850 000,00

Działka budowlana narożna

Świerkowa, Chojniczki, chojnicki, pomorskie
2 234,00 m2 | działka: 2 234,00 m2
licytacja: 06.09.2023
173 400,00

Grunt rolny także dla NIE ROLNIKA

Raciążek, aleksandrowski, kujawsko-pomorskie
43 700,00 m2 | działka: 43 700,00 m2
194 666,67

Działka pod zabudowę z naniesieniami

Michowo, płoński, mazowieckie
32 021,00 m2 | działka: 2,00 m2
licytacja: 27.10.2023
383 266,67

Dwie działki: m. Zawada, 32-445 Krzyszkowice

Zawada, myślenicki, małopolskie
2 393,00 m2 | działka: 2 393,00 m2
licytacja: 21.09.2023
10 600,00

Atrakcyjny grunt inwestycyjny pod centrum handlowe

Zabrzańsk, Bytom, śląskie
44 211,00 m2 | działka: 44 211,00 m2
3 900 000,00

Działka z zabudowaniami rolnymi

Długa, Zbrosławice, tarnogórski, śląskie
9 716,00 m2 | działka: 9 716,00 m2
licytacja: 29.09.2023
312 375,00

Grunt inwestycyjny- usługi, uzbrojony

Bołtucia, Zamość, zamojski, lubelskie
3 343,00 m2 | działka: 3 343,00 m2
licytacja: 09.08.2023
1 269 360,00

Dwie działki rolne- Licytacja

Pieczyska, wieruszowski, łódzkie
7 761,00 m2 | działka: 7 761,00 m2
licytacja: 17.11.2023
87 933,33