Duża działka i budynki warsztat-magazyn

377 333,33

Golczewo, zachodniopomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim

Artur Masojć

Kancelaria Komornicza nr I w Kamieniu Pomorskim

72-4OO Kamień Pomorski ul. Mieszka l-go2/3

tel. 091-3824469

Km 754/19

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1K/00025611/2

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 16.02.2023 o godzinie 14.00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13 w sali nr 209, odbędzie się

 

DRUGA licytacja

 

nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 589/2 oraz 589/1, będącej przedmiotem użytkowania wieczystego do dnia 28-10-2090 r.

Działka nr 589/2 o powierzchni 5.969 m2 położona w miejscowości Golczewo, ul. Niepodległości 40.

Na działce znajduje się budynek o charakterze warsztatowym oraz budynek gospodarczy. Budynek o charakterze warsztatowym o powierzchni użytkowej 216,56m2, parterowy, niepodpiwniczony. W budynku znajduje się kanał naprawczy, oraz zamontowana jest instalacja elektroenergetyczna. Budynek gospodarczy- budynek konstrukcji stalowej, nietrwale związany z gruntem. Budynek jednospadowy pokryty blachą falistą. Drzwi stalowe.

 

Działka nr 589/1 o powierzchni 11.236m2 niezabudowana, położona w miejscowości Golczewo, ul. Niepodległości 42. Rodzaj klasoużytku Bp o pow. 11.236m2.

 

Łączna powierzchnia działek wynosi 1,7205 ha. Prawo do użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności do budynków przysługuje Marcinowi Gajda. Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla nieruchomości księgę wieczystą o numerze KW SZ1K/00025611/2.

 

Suma oszacowania wynosi 566.000,00 zł Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 377 333,33 zł

 

Poszczególne działki zostały wycenione następująco:

dz. nr 589/2- 269,000,00zł;

dz. nr 589/1 297.000,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 56.600,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. XIX o. w Szczecinie 58 14401143 0000 0000 0350 9915 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Kamieniu Pomorskim ul. Mieszka I 2/3 i budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim przy ul. Kościuszki 13 w pok. 212 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub Asesor komorniczy Adrian Szczęśniak przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

377 333,33 zł

Powierzchnia

17205 m2

Data licytacji

16.02.2023

Lokalizacja

Niepodległości, Golczewo, kamieński, zachodniopomorskie

Kontakt