Dom z działkami, 14-330 Zajezierze

413 666,50

Zajezierze, warmińsko-mazurskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 14-300 Morąg ul. Pomorska 21/210

tel. (89) 757-54-42

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 253/18

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW EL20/00001745/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Wojciech Wawrzynkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-02-2023r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie mającego siedzibę przy ul. Jana III Sobieskiego 12 w sali nr XI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej: 14-330 Zajezierze, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Morągu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW EL20/00001745/1
Nieruchomość gruntowa położona w miejscowości Zajezierze, gm Małdyty obejmuje dz. nr:
– 184 o pow 0,49 ha (klasa gruntu Rlllb)
– 187 o pow. 7,02 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym o pow. zabudowy 95 m kw; budynkiem gospodarczym (oborą z przybudówką) o łącznej pow. zabudowy 398 m kw, budynkiem gospodarczym (magazyn zboża) o pow. zabudowy 116 m kw, budynkiem gospodarczym (chlew) o pow. zabudowy 68 m kw, niezabudowana część działki wykorzystywana na cele działalności rolniczej (klasa gruntu: Rlllb, RlVa, S-RIVa, Br-RIVa, PsV, N
-195/2 o pow 1,53 ha (klasa gruntu Rlllb, RIVb, RV, PsIII)
-195/3 o pow’ 0,04 ha (klasa gruntu RIVb, W-RlVb) działka wyznaczona pod regulację cieku wodnego
-198/2 o pow’ 1,50 ha (klasa gruntu (PslII, PslV, PsV)
-198/3 o pow 0,04 ha (klasa gruntu PsIV, W-PslV) działka wyznaczona pod regulację cieku wodnego Działki 195/3 i 195/2 sprzedawane są łącznie. Działki nr 198/2 i 198/3 sprzedawane są łącznie
Działka 187 obciążona jest służebnością osobistą polegającą na nieodpłatnym dożywotnim prawie korzystania z całego budynku mieszkalnego. Cała nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy zawartą w dniu 8.06.2017 na okres 30 lat.
Suma oszacowania działki 187 wynosi 408.340,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 306.255,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40.834,00 zł.

Suma oszacowania działki nr 184 wynosi 18.780,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14.085,OOzł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1.878,00zł.

Suma oszacowania działki nr 195/2 i 195/3 wynosi 60.190,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45.142,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. to jest 6.019,00 zł.

Suma oszacowania działki nr 198/2 i 198/3 wynosi 59.040,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 44.280,00zł.Licvtant przystępujący do przetargu powinien złożyć, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację, rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5.904,00zł.

Rękojmia powinna być złożona do dnia 23.02.2023 w gotówce lub na konto komornika:
Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy 36 88430003 0030 0108 3000 0010 w tytule podając „rękojmia KM 253/18 i nr działki”.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz,10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika. jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Szczegóły ogłoszenia

Cena

413 666,50 zł

Powierzchnia

129 m2

Powierzchnia działki

106200 m2

Numer działki

184,187,195/2,195/3,198/2,198/3

Data licytacji

24.02.2023

Lokalizacja

Liczba pokoi

5

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Media

energia elektryczna, szambo, woda

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom ul. Za Kopcem, Bieruń

Bieruń, śląskie
155,73 m2
21.02.2023
278 933,33

Dom, Zakole Wiktorowo przy ul. Akacjowej

Zakole-Wiktorowo, mazowieckie
64,00 m2
28.02.2023
197 999,00

Dom ul. Lipnowska, Maszewo Duże

Maszewo Duże, mazowieckie
120,60 m2
08.02.2023
215 250,00

Dom z garażem, basenem, sauną i pięknym ogrodem

Balczewo, kujawsko-pomorskie
350,00 m2
464 000,00

Dom jednorodzinny z garażem

Sulęcinek, wielkopolskie
142,50 m2
240 750,00

Kamienica z lokalami mieszkalnymi i usługowymi

rRdom, mazowieckie
1 349,97 m2
1 190 000,00

Dom, 34-130 Zebrzydowice

Zebrzydowice, małopolskie
175,65 m2
07.02.2023
539 333,33

Dom, ul. Targowa, Stalowa Wola

Stalowa Wola, podkarpackie
202,00 m2
03.02.2023
526 875,00

Dom w trakcie budowy, 58-312 Chwaliszów

Chwaliszów , dolnośląskie
353,19 m2
01.02.2023
389 333,33