Dom z budynkiem gospodarczym: Siedlęcin, ul Krótka

146 666,67

Siedlęcin, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, ul. Mickiewicza 16, 58-500 Jelenia Góra

tel. 756455550 / fax. 756455550

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 75/23.

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Jeleniej Górze na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 11:00 w dniu 21.06.2024 na portalu e-licytacje .komornik. pl rozpocznie się druga licytacja

nieruchomości  położonej przy  ul. Krótkiej, 58-508 Siedlęcin.

Opis nieruchomości:
Zabudowana działka gruntu nr 391/1 położona jest we wsi Siedlęcin przy ul. Krótkiej, gmina Jeżów Sudecki. Powierzchnia działki to 1674 m2. Teren działki o małym nachyleniu w kierunku zachodnim tj. w kierunku drogi lokalnej oznaczonej nr 986. Teren działki nie jest ogrodzony. Na terenie działki posadowione są: budynek o funkcji mieszkalnej i niemieszkalnej /o funkcji gospodarczej/. Część budynku mieszkalnego od strony drogi lokalnej była poddana pracom budowlanym. Część w poziomie piętra została całkowicie przemurowana. Ściany wykonane zostały z bloczków gazobetonowych. Na dzień dokonanych oględzin, ta części budynku była zamieszkiwana tj. poziom parteru. Piętro tej części budynku wymaga dokończenia prac remontowo-instalacyjnych. Standard tych pomieszczeń zły. Wyceniana nieruchomość gruntowa zabudowana położona we wsi Siedlęcin ul. Krótka w granicach działki gruntu oznaczonej nr 391/1 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej oznaczonej geodezyjnie nr 986. Droga lokalna o nawierzchni asfaltowej. Działka gruntu porośnięta jest trawami, krzakami i małymi drzewami tzw. samosiejkami. Działka gruntu nie jest ogrodzone. Z uwagi na szerokość drogi lokalnej wjazd na działkę jest utrudniony. Położenie nieruchomości gruntowej na lokalnym rynku biegły określił jako niekorzystne. Wg mapy zasadniczej obejmującej przedmiotową nieruchomość gruntową, do działki gruntu oznaczonej nr 39/1 jak i do budynku mieszkalnego doprowadzona jest woda z sieci wodociągowej gminnej oraz instalacja energetyczna.

 

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  28.06.2024 o godzinie: 11:00.

Suma oszacowania wynosi 220 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 146 666,67 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 22 000,00 zł.

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika

59 1160 2202 0000 0001 5747 5944 

najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. 

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 8:00-16:00 – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

PEKH/1/298

Szczegóły ogłoszenia

Cena

146 666,67 zł

Powierzchnia

253 m2

Powierzchnia działki

1674 m2

Numer działki

391/1

Data licytacji

28.06.2024

Lokalizacja

Krótka, Siedlęcin, karkonoski, dolnośląskie

Liczba pokoi

7

Rodzaj ogrzewania

węglowe, kominek

Zadzwoń do sprzedawcy

Mateusz Stachulec

661910428

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Domy

Dom: ul. Myśliwska, 09-472 Cekanowo

Myśliwska, Cekanowo, płocki, dolnośląskie
138,16 m2 | działka: 1 117,00 m2
2 pokoje
licytacja: 19.06.2024
454 650,00
Domy

Dom i budynki magazynowo-produkcyjne

Warszawska, Kobylany, bialski, lubelskie
621,40 m2 | działka: 9 000,00 m2
3 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 12.06.2024
654 750,00
Domy

Budynek mieszkalno- hotelowo-gastronomiczny

Gorzowska, Dobiegniew, strzelecko-drezdeńskim, lubelskie
840,89 m2 | działka: 1 700,00 m2
10 pokoi
 
do wykończenie | energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 12.12.2023
1 014 000,00
Domy

Piękny dom wolnostojący z kominkiem: Dorotowo 11-034

Dorotowo, olsztyński, warmińsko-mazurskie
130,70 m2 | działka: 1 060,00 m2
5 pokoi
 
do zamieszkania | energia elektryczna, kanalizacja, woda
860 000,00
Domy

Dom: Żydomice 96-200 Rawa Mazowiecka

Żydomice, rawski, łódzkie
90,00 m2 | działka: 2 222,00 m2
licytacja: 10.07.2024
209 175,00
Domy

Dom i hala magazynowa LICYTACJA

os. 7 Dywizji, Gryfów Śląski, lwówecki, dolnośląskie
652,60 m2 | działka: 8 456,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 17.07.2024
810 750,00
Domy

Dom, 99-307 Marianka

Marianka, kutnowski, łódzkie
125,30 m2 | działka: 1 853,00 m2
3 pokoje
 
woda, energia elektryczna, szambo
licytacja: 18.06.2024
145 275,00
Domy

Dom jednorodzinny z garażem

Ogrodowa, Łazy, zawierciański, śląskie
250,00 m2 | działka: 2 781,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 12.07.2024
249 333,33
Domy Hotele i turystyka Lokale użytkowe

Zespół pałacowo-parkowy

Sobieszyn, rycki, lubelskie
1 520,76 m2 | działka: 18 370,00 m2
 
do remontu
655 000,00