Dom z budynkiem gospodarczym: Kościuszki, Wiskitki

546 225,00

Wiskitki, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej,

Al. Partyzantów 7,  Żyrardów,   96-300 Żyrardów

tel. (46) 8542033 / fax. (46) 8542033

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 592/23.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie na podstawie art. 986(4) ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (dalej zwanej jako k.p.c.)  podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 5 września 2024 r. o godzinie 12:00 na portalu

elicytacje .komornik. pl  rozpocznie się

                                                                                                           pierwsza licytacja 

zabudowanej nieruchomości gruntowej. Ww. nieruchomość jest położona przy ul. Kościuszki w miejscowości Wiskitki, gminie Wiskitki, powiecie żyrardowski, województwie mazowieckim. Nieruchomość stanowi działkę ewidencyjną nr 448/5 o powierzchni 837 metrów kwadratowych, jest zabudowana budynkiem mieszkalnym z 2007 r. o powierzchni użytkowej 156,33 metrów kwadratowych, zespołem budynków mieszkalno-gospodarczych o powierzchni zabudowy 120 metrów kwadratowych oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 22 metrów kwadratowych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 12 września 2024 r. o godzinie 12:00.

Suma oszacowania wynosi 728 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  546 225,00 zł. 

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie rękojmi oraz posiadanie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu  rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 72 830,00 zł.

 

Rękojmię można uiścić wyłącznie na konto komornika nr

37 10501924 1000 0090 6542 7982. 

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 

Udział w przetargu w systemie teleinformatycznym należy zgłosić najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu,

Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, a także osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz.09:00 do godz.16:00.

W systemie teleinformatycznym udostępnia się protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

PEKH/1/357

Szczegóły ogłoszenia

Cena

546 225,00 zł

Powierzchnia

156.33 m2

Powierzchnia działki

837 m2

Numer działki

448/5

Data licytacji

12.09.2024

Lokalizacja

Kościuszki, Wiskitki, żyrardowski, mazowieckie

Liczba pokoi

5

Rodzaj ogrzewania

węglowe, kominek

Media

energia elektryczna, woda, kanalizacja

Zadzwoń do sprzedawcy

Mateusz Stachulec

661910428

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Domy

Dom, budynki gospodarcze i grunty LICYTACJA

Żychlin, piotrkowski, łódzkie
770,00 m2 | działka: 81 000,00 m2
4 pokoje
 
do remontu | energia elektryczna, szambo, woda
732 070,00
Domy Działki

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Domaniewice, łowicki, łódzkie
7 923,00 m2 | działka: 187 609,00 m2
4 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
5 759 080,00
Domy

Kamienica z dużymi możliwościami ZAREZERWOWANA

Wolności, Mikołów, mikołowski, śląskie
341,20 m2 | działka: 1 649,00 m2
7 pokoi
 
do remontu | woda, kanalizacja, energia elektryczna
400 000,00
Domy

Dom mieszkalny z lokalem usługowym/Płońsk

19 stycznia, Płońsk, płoński, mazowieckie
164,00 m2 | działka: 484,00 m2
3 pokoje
 
do remontu | energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 27.05.2024
343 500,00
Domy

Dom ul. Batalionów Chłopskich, Sucha Beskidzka

Batalionów Chłopskich, Sucha Beskidzka, suski, małopolskie
241,00 m2 | działka: 598,00 m2
4 pokoje
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 24.05.2024
363 678,75
Domy

Dom: ul. Łącznik 33-300 Nowy Sącz

Łącznik, Nowy Sącz, Nowy Sącz, małopolskie
57,95 m2 | działka: 496,00 m2
3 pokoje
 
woda, energia elektryczna, szambo
licytacja: 24.05.2024
152 666,67
Domy

Dom z budynkiem gospodarczym: Siedlęcin, ul Krótka

Krótka, Siedlęcin, karkonoski, dolnośląskie
253,00 m2 | działka: 1 674,00 m2
7 pokoi
 
do remontu | energia elektryczna, woda, kanalizacja
licytacja: 21.06.2024
146 666,67
Domy

Dom jednorodzinny z garażem, basenem i sauną

Brzozowa, Gliwice, śląskie
397,41 m2 | działka: 809,00 m2
6 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, kanalizacja, woda, gaz
licytacja: 21.05.2024
971 333,33
Domy

Dom w Gołaszynie , gmina Nowe Miasteczko

Gołaszyn, nowosolski, lubuskie
147,24 m2 | działka: 800,00 m2
4 pokoje
 
woda, szambo, energia elektryczna
licytacja: 06.06.2024
160 875,00