Dom z budynkami gospodarczymi, Wampierzów 39-308

183 588,33

Wampierzów, podkarpackie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec 

tel. 17 770 71 01 do 04; fax: 17 7707107

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 175/18.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

OBWIESZCZENIE O  DRUGIEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI  W  DRODZE  LICYTACJI  ELEKTRONICZNEJ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mielcu zawiadamia na podstawie art. 986 [4]  k.p.c. że w dniu 14 grudnia 2023 roku, o godz. 9:00 na portalu e-licytacje .komornik. pl rozpocznie się licytacja elektroniczna nieruchomości oznaczonej jako: prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami mieszkalnymi i budynkami gospodarczymi wraz z drzewostanem, oznaczonej działką ewidencyjną nr 264 o powierzchni 2,25 ha,  położonej w miejscowości Wampierzów, Gmina Wadowice Górne.

Licytacja zakończy się w dniu 21 grudnia 2023 roku o godz. 14;00.

 

Cena oszacowania w/w nieruchomości wynosi 350.978,00 złotych.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania pomniejszona o wartość służebności osobistej oraz o wartość dożywotniego użytkowania (tj. o kwotę 50.397,00 zł),  to jest 183.588,33 złotych

 

Przystępujący do licytacji zgodnie z art 986 [5] § 1 KPC zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości
10% ceny oszacowania, to jest kwotę 35.097,80 złotych 
złotych najpóźniej na dwa dni robocze przed dniem licytacji.

 

Rękojmię można wpłacić na rachunek bankowy Komornika  Mielcu nr: 38 2030 0045 1110 0000 0314 7750 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Organ poucza przy tym o treści w/w przepisu, zgodnie z którym za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Komornika. Rękojmię należy więc uiścić odpowiednio wcześniej, tak aby na 2 dni przed rozpoczęciem aukcji znajdowała się ona na rachunku bankowym Komornika.

 

Ujawniona w Księdze wieczystej służebność osobista oraz prawo dożywotniego użytkowania pozostają w mocy (nabywca wejdzie w posiadanie nieruchomości wraz z obciążeniami) zgodnie z art. 1000§3 kpc.

 

Nieruchomość tę można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, zaś protokół opisu i oszacowania, przeglądać można w Kancelarii Komornika od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 16:00, jest również udostępniony w obwieszczeniu znajdującym się  na stronie Krajowej Rady Komorniczej.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest do utworzenia indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym, podania danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego, oraz do wskazania czy licytuje we własnym imieniu, czy jako pełnomocnik innej osób.

 

Licytacja prowadzona jest na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego regulujących tryb licytacji nieruchomości w drodze elektronicznej.  W szczególności, stosownie do dyspozycji art. 986 [4] i następne k.p.c. warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: nr PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak to czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz wskazania czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby. W razie potrzeby Komornik niezwłocznie wezwanie licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych. Komornik potwierdza fakt złożenia rękojmi i podania danych niezwłocznie po ich otrzymaniu, poprzez dopuszczenie licytanta do udziału w przetargu. O odmowie dopuszczenia do przetargu zawiadamia się zainteresowanego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego  Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Pozostałym licytantom rękojmię zwrca się niezwłocznie po złozeniu pisemnej dyspozycji o zwrocie ze wskazaniem rachunku bankowego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

PPKH/11/75

Szczegóły ogłoszenia

Cena

183 588,33 zł

Powierzchnia

158.20 m2

Powierzchnia działki

22500 m2

Data licytacji

14.12.2023

Lokalizacja

Wampierzów, podkarpackie

Liczba pięter

1

Liczba pokoi

5

Rok budowy

1994

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Media

woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz

Dodatkowe

garaż

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom z częścią biurową oraz osobnym mieszkaniem

Kronowo, Kronowo, olsztyński, warmińsko-mazurskie
420,00 m2 | działka: 1 149,00 m2
4 pokoje
 
do remontu | energia elektryczna, szambo, woda
359 000,00

Dom z częścią użytkową- hurtownia na dużej działce

Przemysłowa, Gostynin, gostyniński, mazowieckie
523,00 m2 | działka: 1 400,00 m2
6 pokoi
 
do remontu | energia elektryczna, kanalizacja, gaz, woda
1 120 000,00

Gospodarstwo- dom, budynki, grunty

Świecie, świecki, kujawsko-pomorskie
1 759,20 m2 | działka: 373 200,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
1 308 000,00

Dom, 57-314 Szalejów Dolny

Szalejów Dolny, Kłodzki, dolnośląskie
179,38 m2 | działka: 56,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, gaz, woda, szambo
licytacja: 13.12.2023
189 000,00

Dom przy ul. Krośnieńskiej, Jelenia Góra

Krośnieńska, Jelenia Góra, dolnośląskie
255,20 m2 | działka: 255,20 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 24.11.2023
61 500,00

Dom jednorodzinny z lat 70-tych LICYTACJA

Lgota, chrzanowski, małopolskie
173,08 m2 | działka: 1 166,00 m2
 
do remontu | energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 25.09.2023
131 112,00

Dom: ul. Wilcza, 98-220 Zduńska Wola

293,20 m2 | działka: 3 277,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 27.11.2023
696 666,67

Dom: ul. Wyszogrodzka , 09-400 Płock

ul. Wyszogrodzka, Płock, mazowieckie
80,00 m2 | działka: 566,00 m2
3 pokoje
 
energia elektryczna, woda, kanalizacja
licytacja: 29.11.2023
167 333,33

Dom ul. Działkowicza, 58-500 Jelenia Góra – udział

Działkowicza, Jelenia Góra, karkonoski, dolnośląskie
351,98 m2 | działka: 824,00 m2
7 pokoi
 
energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja
licytacja: 07.12.2023
189 566,67