Dom wraz z działkami gruntowymi, 38-130 Twierdza

235 970,25

Twierdza, podkarpackie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, Rynek 19/4, Strzyżów, 38-100 

tel. 17 27-62-260

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 863/20

 

 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzyżowie na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że

w dniu 6 lipca 2023r. 10:00 o godz. w sali nr 2 Sądu Rejonowego w Strzyżowie przy ul. 3 Maja 14, 38-100 Strzyżów, odbędzie się:

 

 P I E R W S Z A  L I C Y T A C J A

nieruchomości , w której skład wchodzi:

– działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 365 o  powierzchni 0,49 ha, położona w miejscowości Twierdza gm. Frysztak, zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym, częściowo podpiwniczonym, z poddaszem zagospodarowanym, z dachem dwuspadowym krytym blachą ocynkowaną, murowanym budynkiem gospodarczym krytym dachówką cementową. Działka w kształcie zbliżonym do foremnego trapezu o podstawie ok. 120 m i wysokości ok. 50 m, położona na pochyłym terenie o wystawie północnej, zlokalizowana przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej, oddalona ok. 400 m od drogi wojewódzkiej nr 988 Babica Warzyce, uzbrojona w wodociąg z własnej studni,  energię elektryczną, gaz przewodowy, sieć telefoniczną, gminną kanalizację sanitarną. Według ewidencji gruntów stanowi grunty rolne zabudowane (Br-PsIV-0,21 ha) pastwiska trwałe (Ps-IV-0,28 ha),

– działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 339 o  powierzchni 0,51 ha położona w miejscowości Glinik Dolny gm. Frysztak, niezabudowana, w kształcie nieforemnego wieloboku (długości ok. 100 m i szerokości ok. 45 m), położona na nieco pochyłym terenie o wystawie południowo-zachodniej,  nieuprawiana, porośnięta młodymi drzewami olszy szarej,  brzozy, osiki  i chwastami wieloletnimi, z dostępem do drogi gruntowej, ok. 500 od drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, przez działkę przechodzi napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia, na sąsiedniej działce przechodzi sieć gazowa. Od zachodu i północy sąsiaduje z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Według ewidencji gruntów stanowi pastwiska trwałe (PsIV-0,04 ha), grunty orne (RIVa-0,08 ha i  RIVb-0,39 ha),

– działka gruntowa o numerze ewidencyjnym 419 o  powierzchni 0,31 ha, położona w miejscowości Glinik Dolny gm. Frysztak  niezabudowana, w kształcie nieforemnego wieloboku (o długości ok. 80 m  i szerokości ok. 40 m), położona na równym podmokłym terenie przy potoku, nieuprawiana,  porośnięta trawą i wieloletnimi chwastami a w północnej części drzewami wierzby, praktycznie bez dostępu do drogi publicznej, przez działkę przechodzi napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.  W pobliżu (ok. 60-100 m) znajdują się budynki mieszkalne. Według ewidencji gruntów stanowi grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr-ŁIV-0,01 ha), łąki trwałe  (ŁIV-0,28 ha), pastwiska trwałe (PsIV-0,02 ha).

Nieruchomość oznaczona jako jako działka o nr 365 oszacowana jest na kwotę 301.200,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 225.900,00 zł.
Rękojmia wynosi: 30.120,00 zł

Nieruchomość oznaczona jako jako działka o nr 339 oszacowana jest na kwotę 8.737,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 6.552,75 zł.
Rękojmia wynosi: 873,70 zł

Nieruchomość oznaczona jako jako działka o nr 419 oszacowana jest na kwotę 4.690,00 zł.
 Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 3.517,50 zł.
Rękojmia wynosi:469,00  zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna  41 1600 1462 1885 8888 5000 0003.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

(PBGZH/3/520)

Szczegóły ogłoszenia

Cena

235 970,25 zł

Powierzchnia

100 m2

Powierzchnia działki

13100 m2

Numer działki

365; 339; 419

Data licytacji

06.07.2023

Lokalizacja

Twierdza, strzyżowski, podkarpackie

Liczba pokoi

4

Media

energia elektryczna, woda, gaz, kanalizacja, telefon

Dodatkowe

ogrodzony, piwnica

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom 12-220 Krzyże, Ruciane Nida

Krzyże, warmińsko-mazurskie
120,00 m2
31.03.2023
269 250,00

Dom, 23-302 Zdziłowice Czwarte

Zdziłowice Czwarte, lubelskie
238,60 m2
17.04.2023
157 500,00

1/2 udziału: Dom, 13-240 Iłowo-Osada, ul. Akacyjna

Iłowo-Osada, warmińsko-mazurskie
151,10 m2
17.05.2023
120 566,67

Dom w miejscowości Poręba Radlna

Poręba Radlna, małopolskie
99,41 m2
19.04.2023
191 860,50

Dom 26-720 Teodorów

Teodorów, mazowieckie
61,75 m2
18.04.2023
97 333,33

Duży dom jednorodzinny

Chojnice, pomorskie
289,22 m2
337 466,67

Budynekwielorodzinny ul. Wiejska, Dolice

Dolice, zachodniopomorskie
312,80 m2
13.04.2023
73 600,00

Połowa bliźniaka LICYTACJA

Poznań, małopolskie
178,93 m2
244 666,00

Dom dla dużej rodziny

Mikołów, śląskie
130,20 m2
700 000,00