Dom wolnostojący: Siercza 32-020

289 333,33

Siercza, małopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 32-020 Wieliczka, ul.  Limanowskiego 30

tel.:(12) 288-35-55

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę  Km 882/20.

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Kancelaria Komornicza nr V w Wieliczce podaje do publicznej wiadomości podstawie art. 9864-11 kpc  że w dniach od  19-10-2023 od godz. 11:00 do 26-10-2023 do godz. 11:00 odbędzie się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego druga licytacja w drodze elektronicznej nieruchomości w postaci nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym – składającej się z działki nr 157/1 położonej w miejscowości Siercza.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 434 000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania tj. kwotę:  289 333,33 zł.

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w miejscowości Siercza, gmina Wieliczka. Nieruchomość położona jest w odległości około 1,5 km od drogi wojewódzkiej nr 964 oraz w odległości około 5 km od węzła autostrady A4. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi publicznej (działka ewidencyjna nr 174) o nawierzchni utwardzonej, poprzez współwłasność w wielkości 1/3 części w działce ewidencyjnej nr 157/4, stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową o częściowo utwardzonej nawierzchni.
Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z użytkowym poddaszem. W budynku instalacje: wodna, kanalizacyjna (szambo), gazowa, elektryczna, teletechniczna. Teren działki nieogrodzony, z niewielkim spadkiem, porośnięty trawą, wokół budynku wybrukowany. Parter budynku o powierzchni użytkowej wynoszącej 74,01 m2, składa się m.in. z: salonu, kuchni, przedpokoju, wiatrołapu, łazienki i dwóch pokoi. Poddasze o powierzchni użytkowej wynoszącej 34,22 m2 składa się m.in. z: dwóch pokoi, łazienki i przedpokoju. Razem powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi: 108,23 m2.

Sprzedaż w drodze licytacji elektronicznej jest dokonywana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem e-licytacje. komornik. pl.
Przystępujący  do  licytacji  zobowiązany  jest  złożyć  rękojmię  w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.43 400,00 zł. Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 67 1020 2892 0000 5202 0154 8726 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka  najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. W razie potrzeby komornik niezwłocznie wzywa licytanta, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do uzupełnienia danych, a jeżeli udział w przetargu wymaga zezwolenia organu władzy publicznej lub wykazania umocowania do występowania w imieniu innej osoby – do przedłożenia utrwalonych w postaci elektronicznej kopii wymaganych dokumentów w terminie 3 dni, nie później niż dzień przed terminem licytacji. Przetarg rozpoczyna się i kończy z chwilą wskazaną w obwieszczeniu o licytacji nieruchomości. W toku przetargu licytanci ofiarują cenę nabycia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była w chwili zakończenia przetargu najwyższa.
Po zakończeniu przetargu komornik za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informuje licytantów o wyłonieniu licytanta ofiarującego najwyższą cenę w chwili zakończenia przetargu. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz.12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości udostępniono się protokół opisu i oszacowania nieruchomości.

UWAGA:  Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

(PEKH/1/391)

Szczegóły ogłoszenia

Cena

289 333,33 zł

Powierzchnia

108.23 m2

Powierzchnia działki

1800 m2

Numer działki

157/1

Data licytacji

19.10.2023

Lokalizacja

Siercza, wielicki, małopolskie

Liczba pokoi

5

Media

energia elektryczna, gaz, szambo, woda, telefon

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom: ul. Drzymały, Czechowice-Dziedzice

ul. Drzymały, Czechowice-Dziedzice, bielski, śląskie
122,00 m2 | działka: 1 414,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, gaz, woda
licytacja: 29.09.2023
191 114,25

Dom, 38-540 Zagórz, ul. Piłsudskiego

Piłsudskiego, Zagórz, sanocki, podkarpackie
200,00 m2 | działka: 200,00 m2
3 pokoje
 
energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 06.10.2023
56 743,33

Dom (udział 1/2): ul. Działkowicza, Jelenia Góra

ul. Działkowicza, Jelenia Góra, dolnośląskie
351,98 m2 | działka: 824,00 m2
9 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda, gaz
licytacja: 20.09.2023
213 262,50

Budynki apartamentowe, 32-089 Bębło

Bębło, krakowski, małopolskie
556,52 m2 | działka: 6 800,00 m2
licytacja: 12.10.2023
3 276 081,75

Kamienica z dużymi możliwościami

Wolności, Mikołów, mikołowski, śląskie
341,20 m2 | działka: 1 649,00 m2
7 pokoi
 
do remontu | woda, kanalizacja, energia elektryczna
400 000,00

Dom parterowy w cenie mieszkania, do remontu

Konińska , Rychwał, Koniński, wielkopolskie
85,00 m2 | działka: 629,00 m2
3 pokoje
 
do remontu | woda, energia elektryczna, kanalizacja, gaz
175 000,00

Dom i budynek handlowo- usługowy

Dobiegniew, strzelecko-drezdeńskim, lubuskie
389,00 m2 | działka: 1 070,00 m2
7 pokoi
 
do remontu | energia elektryczna, kanalizacja, woda
360 666,67

Dom (udział 1/2): 60-480 Poznań, ul. Jachtowa

ul. Jachtowa, Poznań, wielkopolskie
225,20 m2 | działka: 588,00 m2
9 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda, gaz
licytacja: 20.09.2023
117 225,00

Dom: 64-630 Ryczywół, Os. Parkowe

os. Parkowe, Ryczywół, obornicki, wielkopolskie
83,74 m2 | działka: 1 072,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, woda
licytacja: 27.09.2023
196 329,33