Dom w zabudowie szeregowej do remontu

54 733,33

Woźniki, śląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu

Kancelaria Komornicza nr II w Lublińcu

Marcin Pierzchała

42-700 Lubliniec pi. K. Mańki 5

tel. 34 3514987, 537192537

Sygn. akt Km 1013/18

 

 

 

OBWIESZCZENIE O TERMINIE II-EJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublińcu Marcin Pierzchała zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

CZEKAMY NA WYZNACZENIE II TERMINU LICYTACJI

 

w Sądzie Rejonowym w Lublińcu ul. Sądowa 3 sala nr 2.4 odbędzie się

 

DRUGA licytacja nieruchomości

 

położonej w miejscowości Woźniki, przy ul. Koziegłowska 25 i posiadającej w Sądzie Rejonowym w Lublińcu księgę wieczystą nr CZ1L/000xxxx/9.

 

Nieruchomość gruntowa obejmująca działkę ewid. nr 188 o pow. łącznej 0,0310 ha zabudowana jest od frontu budynkiem mieszkalnym parterowym w zabudowie zwartej o pow. zabudowy 102,00 m2 (wg wypisu z rejestru gruntów) oraz pow. użyt. ok. 57.90m2 , wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej – z kamienia i częściowo z cegły. Budynek jednokondygnacyjny, z zewnątrz otynkowany. Dach dwuspadowy, kryty papą. Część budynku w bardzo złym stanie technicznym do remontu kapitalnego.

 

Dodatkowe zabudowania na nieruchomości w postaci budynku gospodarczego o pow. zabud. kolejno: 79,00m2 (wg wypisu z rejestru gruntów). Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek gospodarczy, dwukondygnacyjny, zlokalizowany w bocznych granicach działki. Dach jednospadowy, konstrukcji drewnianej kryty papą.

 

Przedmiotowa działka znajduje się w strefie ochrony konsenwatorskiej „BI” oraz na obszarze oddziaływania Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Lubliniec – Myszków nr 327, na obszarze zabudowy śródmiejskiej oraz na obszarze powierzchni ograniczającej zabudowę od lotniczego urządzenia nadziemnego 372,5 m

 

Nieruchomość oszacowana została na kwotę 82.100,00 zł. Cena wywołania wynosić będzie kwotę 54 733,33 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania (art. 962 §1 kpc) tj. kwotę 8.210.00 zł Stosownie do treści art. 815 §1 kpc rękojmia może być złożona komornikowi w gotówce, poleceniem przelewu na rachunek komornika w: Bank Spółdzielczy w Gliwicach Oddział Lubliniec nr 48 8457 0008 2006 0107 3479 0001. Zgodnie z treścią art. 953 §1.4) kpc również w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty, całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można złożyć na konto sum depozytowych sądu w: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Katowicach nr 85 1130 1017 0021 1000 4490 0004 ze wskazaniem w tytule wpłaty sygnatury akt sadowych – I Co 184/21. Rękojmię stosownie do treści art. 962 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 15.00. Akta postępowania egzekucyjnego wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym w Lublińcu w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 15.00. Operat szacunkowy nieruchomości będzie wolno przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

 

Informacji dotyczących terminów j.w. udziela Komornik Sądowy pod nr telefonu 343514987 lub 537192537. ’

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, o ile osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania egzekucyjnego i wygasną z chwilą / się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Nr oferty

S/128/2/PPKR

Cena

54 733,33 zł

Powierzchnia

57.9 m2

Powierzchnia działki

310 m2

Numer działki

188

Lokalizacja

Koziegłowska, Woźniki, lubliniecki, śląskie

Liczba pięter

1

Liczba pokoi

3

Stan

do remontu

Media

energia elektryczna, woda

Kontakt

Podobne oferty

Dom parterowy w cenie mieszkania, do remontu

Konińska , Rychwał, Koniński, wielkopolskie
85,00 m2 | działka: 629,00 m2
3 pokoje
 
do remontu | woda, energia elektryczna, kanalizacja, gaz
175 000,00

Dom i zabudowania gospodarcze

Serbów, słubicki, lubelskie
136,11 m2 | działka: 2 013,00 m2
4 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 07.06.2023
165 000,00

Dom i budynek handlowo- usługowy

Dobiegniew, strzelecko-drezdeńskim, lubuskie
389,00 m2 | działka: 1 070,00 m2
7 pokoi
 
do remontu | energia elektryczna, kanalizacja, woda
360 666,67

Dom wolnostojący: 09-100 Ilino

Ilino, płoński, mazowieckie
141,40 m2 | działka: 6 500,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 06.10.2023
382 275,00

Dom: 32-020 Mietniów

Mietniów, wielicki, małopolskie
397,93 m2 | działka: 1 533,00 m2
4 pokoje
 
energia elektryczna, gaz, woda, oczyszczalnia
licytacja: 18.10.2023
453 111,12

Duży, atrakcyjny dom z basenem. Zielona Góra

Witosa, Zielona Góra, lubuskie
453,10 m2 | działka: 5 900,00 m2
6 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 13.10.2023
2 479 500,00

Dom: ul. Mazowiecka, Budy Zaklasztorne

ul. Mazowiecka, Budy Zaklasztorne, żyrardowski, mazowieckie
535,81 m2 | działka: 3 502,00 m2
3 pokoje
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 29.09.2023
292 000,00

Dom: 76-231 Wiatrowo

Wiatrowo, słupski, pomorskie
90,00 m2 | działka: 723,00 m2
3 pokoje
 
do remontu | energia elektryczna, woda
licytacja: 21.09.2023
119 000,00

Budynek usługowo-mieszkalny, 86-061 Brzoza-udział

Brzoza, bydgoski, kujawsko-pomorskie
430,60 m2 | działka: 900,00 m2
4 pokoje
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 27.09.2023
256 666,67