Dom w Gołaszynie , gmina Nowe Miasteczko

160 875,00

Gołaszyn, lubuskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek
Kancelaria Komornicza nr I w Nowej Soli 67-100 Nowa Sól ul. Długa 4a

tel. 683872074

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 1495/23

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Daniel Chłopek Kancelaria Komornicza nr I w Nowej Soli na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 1495/23 w dniu 06-06-2024 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Piłsudskiego 24, 67-100 Nowa Sól, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

– nieruchomości  położonej przy Gołaszyn,  67-124 Nowe Miasteczko, dla której SĄD REJONOWY W NOWEJ SOLI V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  ul. Piłsudskiego 24, Nowa Sól, 67-100 Nowa Sól)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXX.

 

Opis nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana jest w Gołaszynie, gmina Nowe Miasteczko. Nowe Miasteczko położone jest w odległości około 15 km od ośrodka powiatowego – miasta Nowej Soli, przy drodze krajowej nr 3. Jest to ośrodek gminny z podstawowymi placówkami usługowymi i administracyjnymi. Działka nr 432/2 o pow. 0,0800 ha posiada kształt trapezu, który jedną z krótszych granic przylega do drogi. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, poprzez zjazd z drogi głównej z nawierzchnią asfaltową, poprzez mostek nad rzeczką Białą Wodą. Zabudowę działki stanowią: – budynek mieszkalny, – budynek gospodarczy z dobudowaną prowizoryczną wiatą. Budynek mieszkalny to obiekt wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym. Okres realizacji – lata przedwojenne. Technologia realizacji tradycyjna. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego, ustalona na podstawie pomiarów z natury wynosi: parter : 89,93 m2, – poddasze: 57,31 m2, – razem parter i poddasze: 147,24 m2. Instalacje wewnętrzne – wodna, elektryczna, kanalizacyjna (szambo), centralnego ogrzewania, (kocioł na paliwo stałe). W trakcie oględzin dokonywanych przez biegłą zostało jej wskazane miejsce podziemnego zbiornika na ścieki, tj. obok północno-zachodniej ściany szczytowej budynku mieszkalnego, przy granicy działki 432/2. Takie umiejscowienie zbiornika powoduje jego dostępność, w celu opróżniania, przez sąsiednią nieruchomość (dz. nr 432/1). Budynek gospodarczy (dwubryłowy: większy i mniejszy). Jest to obiekt wolnostojący. Technologa realizacji tradycyjna. Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego ustalona na podstawie pomiarów z natury wynosi: 56,00 m2. Stan techniczny budynku niezadowalający. Narożnik tego budynku, od strony zachodniej, znajduje się na sąsiedniej działce (dz. nr 423/1), która jest przedmiotem dzierżawy przez właściciela przedmiotowej nieruchomości. Zajmowana przez narożnik budynku powierzchnia gruntu wynosi około 9-10 m2. Na nieruchomości ustanowione jest ograniczone prawo rzeczowe, tj. nieodpłatna, osobista służebność mieszkania, polegająca na dożywotnim korzystaniu przez uprawnionego z jednego pokoju, wspólnej kuchni, wspólnej łazienki z wc w budynku mieszkalnym z prawem korzystania z komunikacji, podwórza i pomieszczenia w większym budynku gospodarczym. (Bliższe dane zawarte są w operacie szacunkowym z dnia 06-12-2023r.) Zgodnie z art. 962 § 1 kpc. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

 

Suma oszacowania wynosi 214 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 160 875,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 21 450,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Nowej Soli ul. Piłsudskiego24, 67-100  Nowa Sól.

 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmię należy złożyć na konto komornika:

BNP Paribas Bank Polska S.A. 02 2030 0045 1110 0000 0028 0690.

 

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

PPKH/9/18

Szczegóły ogłoszenia

Cena

160 875,00 zł

Powierzchnia

147.24 m2

Powierzchnia działki

800 m2

Numer działki

432/2

Data licytacji

06.06.2024

Lokalizacja

Gołaszyn, nowosolski, lubuskie

Liczba pokoi

4

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Media

woda, szambo, energia elektryczna

Zadzwoń do sprzedawcy

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Domy

Dom jednorodzinny z dwoma garażami LICYTACJA

Fiołkowa, Łódź, łódzkie
330,60 m2 | działka: 1 331,00 m2
7 pokoi
 
do odświeżenia | woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna
licytacja: 24.06.2024
1 373 250,00
Domy

Dom: ul. Łącznik 33-300 Nowy Sącz

Łącznik, Nowy Sącz, Nowy Sącz, małopolskie
57,95 m2 | działka: 496,00 m2
3 pokoje
 
woda, energia elektryczna, szambo
licytacja: 24.05.2024
152 666,67
Domy

Dom jednorodzinny na ładnej działce

Nowa Wieś, Krzeszowice, krakowski, małopolskie
175,85 m2 | działka: 1 846,00 m2
5 pokoi
 
do wykończenie | energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 04.03.2024
532 553,33
Domy

Dom parterowy w cenie mieszkania, do remontu

Konińska , Rychwał, Koniński, wielkopolskie
85,00 m2 | działka: 629,00 m2
3 pokoje
 
do remontu | woda, energia elektryczna, kanalizacja, gaz
175 000,00
Domy

Dom z budynkami gospodarczymi: Zdziłowice Czwarte

Zdziłowice Czwarte, janowski, lubelskie
238,60 m2 | działka: 1 800,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 03.06.2024
140 000,00
Domy

Dom jednorodzinny i budynki gospodarcze LICYTACJA

Łuźna, gorlicki, małopolskie
436,85 m2 | działka: 2 200,00 m2
6 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, kanalizacja, woda
349 880,67
Domy

Dom jednorodzinny z garażem

Ogrodowa, Łazy, zawierciański, śląskie
250,00 m2 | działka: 2 781,00 m2
5 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, kanalizacja, woda
249 333,33
Domy

Dom letniskowy – Chomiąża Szlachecka

Chomiąża Szlachecka, Żniński, kujawsko-pomorskie
113,86 m2 | działka: 850,00 m2
6 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 24.05.2024
275 325,00
Domy

Piękny dom wolnostojący z kominkiem: Dorotowo 11-034

Dorotowo, olsztyński, warmińsko-mazurskie
130,70 m2 | działka: 1 060,00 m2
5 pokoi
 
do zamieszkania | energia elektryczna, kanalizacja, woda
860 000,00