Dom: ul. Zachodnia, Łomianki 05-092

1 635 075,00

Łomianki, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, ul. Przasnyska 7,  Warszawa 01-756

tel. 224013971 / fax. 224005511

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 136/20.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2023 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z siedzibą przy Przasnyska 7/58, 01-756 Warszawa, sala 1138, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonych: 05-092 Łomianki, Zachodnia; Zielona (nr działki 74/1) oraz 05-092 Łomianki, Zachodnia, (nr działki 74/2)

Suma oszacowania wynosi 2.180 100zł (słownie:  dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy sto złotych), zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 1.635 075zł (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest  218 010,00zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy dziesięć złotych).
Rękojmię należy uiścić w gotówce w kasie kancelarii komornika lub na konto komornika:
Santander Bank Polska SA  58 10901043 0000 0001 3219 5772 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (przy wpłacie należy podać sygnaturę sprawy Km 136/20)
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie, I Wydziale Cywilnym przy ul. Kocjana 3 (sygn. akt sądowych  I Co 1959/19) akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

(PINGH/1/11)

Szczegóły ogłoszenia

Cena

1 635 075,00 zł

Powierzchnia

329.60 m2

Powierzchnia działki

1705 m2

Numer działki

74/1 ; 74/2

Data licytacji

22.09.2023

Lokalizacja

ul. Zachodnia, Łomianki, warszawski zachodni, mazowieckie

Liczba pokoi

5

Rodzaj ogrzewania

gaz

Media

energia elektryczna, kanalizacja, woda, gaz, telefon

Dodatkowe

garaż

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Duży, atrakcyjny dom z basenem. Zielona Góra

Witosa, Zielona Góra, lubuskie
453,10 m2 | działka: 5 900,00 m2
6 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 13.10.2023
2 479 500,00

Hotel, restauracja i stajnie na pięknym terenie

Ruszów, zgorzelecki, dolnośląskie
2 450,00 m2
1 100 000,00

Budynki apartamentowe, 32-089 Bębło

Bębło, krakowski, małopolskie
556,52 m2 | działka: 6 800,00 m2
licytacja: 12.10.2023
3 276 081,75

Dom na Mazurach! Do wykończenia ZAREZERWOWANY

Brejdyny, Brejdyny, mrągowski, warmińsko-mazurskie
118,65 m2 | działka: 1 484,00 m2
6 pokoi
 
do wykończenie | woda, oczyszczalnia, kanalizacja, energia elektryczna
279 000,00

Dom i zabudowania gospodarcze

Serbów, słubicki, lubelskie
136,11 m2 | działka: 2 013,00 m2
4 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 07.06.2023
165 000,00

Dom wolnostojący: Żelechów 96-321

Żelechów, grodziski, mazowieckie
87,50 m2 | działka: 1 500,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, woda
licytacja: 10.10.2023
365 250,00

1/2 udziału w domu w zabudowie bliźniaczej

gen. Bema, Raszyn, płoński, mazowieckie
275,00 m2 | działka: 500,00 m2
6 pokoi
 
do zamieszkania | energia elektryczna, kanalizacja, woda, gaz
licytacja: 04.08.2023
537 000,00

Zespół pałacowo-parkowy

Krzyżanowo, śremski, wielkopolskie
1 635,00 m2 | działka: 85 600,00 m2
 
do remontu
1 750 000,00

Dom ul. Dębowa 11-010 Łęgajny

Dębowa , Łęgajny, olsztyński, warmińsko-mazurskie
80,00 m2 | działka: 122,00 m2
3 pokoje
licytacja: 20.09.2023
86 175,00