Dom: ul. Wiejska, 55-300 Środa Śląska

504 150,00

Środa Śląska, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej,  Świdnicka 15,  Środa Śląska 55-300

tel. 713147579 / fax. 71 3147579

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 466/16.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-09-2023 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z siedzibą przy Św. Andrzeja 3, 55-300 Środa Śląska, sala 8, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości, położonej przy ul. Wiejskiej , 55-300 Środa Śląska.

 

Opis nieruchomości:
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-09-2023r. o godz.14:00 Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej 55-300 Środa Śląska, ul. Św. Andrzeja 3 w sali nr 8 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 220,40 m2 położona na działce nr 7/9 o powierzchni 1000m2 oraz niezabudowanej działki nr 7/6 o powierzchni 1156m2 położonej: 55-300 Środa Śląska, ul. Wiejska.

 

Suma oszacowania wynosi 672 200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 504 150,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 67 220,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK 86 10902444 0000 0001 1384 7186 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 20-09-2023 r.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja odbywa się publicznie. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej ul. Św. Andrzeja 3, 55-300  Środa Śląska. 

 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.   Rękojmię należy złożyć na konto komornika: BZWBK 1 O. w Środzie Śląskiej 86 1090 2444 0000 0001 1384 7186. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

(PGNH/2/512)

Szczegóły ogłoszenia

Cena

504 150,00 zł

Powierzchnia

220.40 m2

Powierzchnia działki

2156 m2

Numer działki

7/9 ; 7/6

Data licytacji

21.09.2023

Lokalizacja

ul. Wiejska, Środa Śląska, średzki, dolnośląskie

Liczba pokoi

5

Rok budowy

1986

Media

energia elektryczna, szambo, woda

Dodatkowe

garaż

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom ul. Leśna, 42-240 Konin

Leśna, Konin, częstochowski, śląskie
110,50 m2 | działka: 9 837,00 m2
4 pokoje
 
energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 11.10.2023
190 425,00

Duża działka z budynkiem biurowym

Mazowiecka, Komorowo, ostrowski, mazowieckie
532,00 m2 | działka: 3 257,00 m2
6 pokoi
 
do remontu | prąd, woda, gaz, szambo
1 165 533,33

Dom i zabudowania gospodarcze

Serbów, słubicki, lubelskie
136,11 m2 | działka: 2 013,00 m2
4 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, woda, szambo
licytacja: 07.06.2023
165 000,00

Dom mieszkalny z lokalem usługowym

19 Stycznia, Płońsk, płoński, mazowieckie
164,00 m2 | działka: 484,00 m2
3 pokoje
 
do remontu | energia elektryczna, woda
licytacja: 04.09.2023
343 500,00

Dom: ul. Mazowiecka, Budy Zaklasztorne

ul. Mazowiecka, Budy Zaklasztorne, żyrardowski, mazowieckie
535,81 m2 | działka: 3 502,00 m2
3 pokoje
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 29.09.2023
292 000,00

Dom: ul. Zachodnia, Łomianki 05-092

ul. Zachodnia, Łomianki, warszawski zachodni, mazowieckie
329,60 m2 | działka: 1 705,00 m2
5 pokoi
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda, gaz, telefon
licytacja: 22.09.2023
1 635 075,00

Dom jednorodzinny (udział 1/2) na ładnej działce

Józefa Bema, Nowa Ruda, kłodzki, dolnośląskie
106,00 m2 | działka: 391,00 m2
3 pokoje
 
do odświeżenia | woda, energia elektryczna
130 000,00

Dom w zabudowie szeregowej do remontu

Koziegłowska, Woźniki, lubliniecki, śląskie
57,90 m2 | działka: 310,00 m2
3 pokoje
 
do remontu | energia elektryczna, woda
54 733,33

Hotel, restauracja i stajnie na pięknym terenie

Ruszów, zgorzelecki, dolnośląskie
2 450,00 m2
1 100 000,00