Dom ul. Sucharskiego, Prabuty

346 666,67

Prabuty, pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, Kancelaria Komornicza nr III w Kwidzynie, 82-500 Kwidzyn ul. J. Piłsudskiego 29

tel. 552468286

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę GKm116/20

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTAOI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Małgorzata Lipska na podstawie
art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-04-2023r. o godz. 13:00 w budynku
Sądu Rejonowego w Kwidzynie mającego siedzibę przy ul. PI. Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn, sala
nr 208 odbędzie się druga licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym, w zabudowie szeregowej o powierzchni całkowitej (pomiar własny biegłego) –
311,80 m2, w tym powierzchnia mieszkalna – 201,74 m2, powierzchnia piwnicy – 110,06m2,
posadowionej na działce o nr 241/13, położonej: 82-550 Prabuty, ul. Sucharskiego, dla której Sąd
Rejonowy w Kwidzynie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 520 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 346 666,67zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 52 000.00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
PKO BP SA I 0/Gdańsk 13 10201811 0000 0002 0175 3516 najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich
małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym,
licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za
zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie przy ul. PI. Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o
zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

PBGZH/3/583

Szczegóły ogłoszenia

Cena

346 666,67 zł

Powierzchnia

201.74 m2

Powierzchnia działki

597 m2

Numer działki

241/13

Data licytacji

14.04.2023

Lokalizacja

Sucharskiego, Prabuty, kwidzyński, pomorskie

Liczba pięter

1

Liczba pokoi

6

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Stan

do remontu

Media

energia elektryczna, woda, kanalizacja

Dodatkowe

garaż

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom, 97-216 Lipie

Lipie, łódzkie
49,24 m2
18.04.2023
46 301,33

Dom wolnostojący, Wężyska 66-600 Krosno Odrzańskie

Wężyska, lubuskie
74,71 m2
13.04.2023
67 425,00

Dom wraz z zabudowaniami produkcyjnymi i stawem

Szafarnia, kujawsko-pomorskie
103,00 m2
403 200,00

1/2 udziału: Dom, 13-240 Iłowo-Osada, ul. Akacyjna

Iłowo-Osada, warmińsko-mazurskie
151,10 m2
17.05.2023
120 566,67

Kamienica z dużymi możliwościami

Mikołów, śląskie
341,20 m2
500 000,00

Zespół pałacowo-parkowy

Sobieszyn, lubelskie
1 520,76 m2
655 000,00

Dom ul. Tęczowa, 83-032 Rębielcz

Rębielcz, pomorskie
52,08 m2
06.04.2023
146 000,00

Atrakcyjna nieruchomość do wykończenia

Tyczyn, podkarpackie
158,20 m2
839 000,00

Dom Polska Nowa Wieś

Polska Nowa Wieś, opolskie
132,00 m2
14.04.2023
163 050,00