Dom ul. Lipnowska, Maszewo Duże

215 250,00

Maszewo Duże, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 09-402 Płock ul. Górna 32

tel. 243661066

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 2204/22

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  nr KW PL1P/00048149/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Paweł Stopczyński na podstawie art. 953 kpc
podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 08-02-2023r. o godz.09:00 w budynku Sądu Rejonowego
w Płocku mającego siedzibę przy ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej 6 w sali nr s. XV, odbędzie się pierwsza
licytacja nieruchomości położonej: 09-400 MASZEWO DUŻE, ul. Lipnowska 32,
dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00048149/9. Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem ewidencyjnym 227/2 o powierzchni 1100 m2, położona w obrębie Maszewo Duże, przy ul. Lipnowskiej 32 gmina Stara Biała, powiat płocki, województwo mazowieckie.
Na nieruchomości posadowione są dwa budynki:
-budynek mieszkalny 1 kondygnacyjny parterowy o powierzchni zabudowy 38 m2 w złym stanie
technicznym nie przedstawiający wartości rynkowej;
-budynek mieszkalny 2 kondygnacyjny, podpiwniczony z garażem na poziomie parteru połączony
wspólnym dachem z częścią mieszkalną wybudowany w technologii tradycyjnej z pustaka w latach
90-tych XX wieku, dach dwuspadowy kryty blachą o powierzchni zabudowy 112 m2 i pow. użytkowej
120,60 m2 (bez piwnicy i garażu) w stanie technicznym do generalnego remontu, widoczne uszkodzenia /
zawalenie konstrukcji i poszycia dachu. Teren działki częściowo ogrodzony, niepielęgnowany. Ponadto
na działce znajdują się drewniane obiekty gospodarcze nie związane trwale z gruntem w złym stanie
technicznym- obiekt studni kopanej.

Suma oszacowania wynosi 287 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
215 250,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania najpóźniej dzień przed licytacją, to jest 28 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona
w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego
zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do
prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank BNP Paribas SA 91 16001462 1837 0663 6000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym
przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne
osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.16:00 do godz.20:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania
nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt
postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o

zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed
rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą
uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

215 250,00 zł

Powierzchnia

120.6 m2

Powierzchnia działki

120.6 m2

Numer działki

227/2

Data licytacji

08.02.2023

Lokalizacja

Lipnowska, Maszewo Duże, mazowieckie

Liczba pokoi

4

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Nieruchomość zabudowana demem i budynkiem usługowy

Czarna, mazowieckie
550,00 m2
08.02.2023
1 251 156,00

Dom parterowy w cenie mieszkania, do remontu

Rychwał, wielkopolskie
85,00 m2
175 000,00

Budynki mieszkalno- użytkowe, udział

Raszków, wielkopolskie
363,60 m2
28.02.2023
104 812,50

Dom 1/2 udziału , Błażowa, ul.3 Maja

Błażowa, podkarpackie
107,42 m2
22.02.2023
166 921,13

Dom ul. Floriana, 96-100 Skierniewice

Skierniewice, łódzkie
363,00 m2
15.02.2023
605 866,67

Dom w trakcie budowy położony w Dobrczu

Dobrcz, kujawsko-pomorskie
156,80 m2
07.02.2023
202 000,00

Dom jednorodzinny i budynki gospodarcze

Łuźna, małopolskie
260,00 m2
22.03.2023
231 531,33

Dom ul. Przyborowskiego, Domaszowice

Domaszowice, świętokrzyskie
270,50 m2
21.02.2023
738 437,33

Budynek wielomieszkaniowy z garażami

Pszczyna, śląskie
407,00 m2
504 666,67