Dom ul. Kowalewicka, Poznań – udział 1/2

172 000,00

Poznań , wielkopolskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, ul. Kochanowskiego 4,

tel. 61 8 517 546 / fax. 61 8 517 547

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 123/19

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik działając na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że 16-02-2023 o godzinie 11:00

w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z siedzibą przy ul. Kamiennogórska 26, 60-179 Poznań, pokój 1.07, odbędzie się druga licytacja, nieruchomości:

udziału w wysokości 1/2 części  we współwłasności nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu, obręb ewidencyjny Junikowo, numer obrębu 0036, numer działki 7/1 i 7/2, arkusz mapy 11 przy ul. Kowalewickiej 55, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1P/00032293/7. Nieruchomość jest zabudowana i składa się z działki nr 7/1 i 7/2 o powierzchni 962 m2. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o dwóch kondygnacjach nadziemnych, bez garażu, niepodpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 123,81 m2. Do budynku mieszkalnego dobudowany został budynek magazynowy, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 71,05 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 258 000,00 zł, a cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 172 000,00 .

 

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 800,00 zł. , którą należy wpłacić:
– na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez PKO BP S.A., w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji;
– gotówką w siedzibie kancelarii komornika;- w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmię należy wpłacić w taki sposób, aby kwota rękojmi lub książeczka oszczędnościowa ze stosownym upoważnieniem znalazła się w dyspozycji komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

 

W okresie dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w siedzibie Sądu akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym. Operat dostępny jest także w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą w licytacji i przysądzeniu własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

172 000,00 zł

Powierzchnia

123.81 m2

Powierzchnia działki

962 m2

Numer działki

7/1 i 7/2

Data licytacji

16.02.2023

Lokalizacja

Kowalewicka, Poznań , wielkopolskie

Liczba pokoi

4

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Grochowiaka w Jeleniej Górze

Jelenia Góra, dolnośląskie
400,00 m2
13.03.2023
390 666,67

3 domy wolnostojące i zabudowania gospodarcze

Stężyca, lubelskie
2 750,00 m2
24.02.2023
1 145 333,33

Dom i grunty rolne ok 8,8ha także dla NIE ROLNIKA

Rgielew, wielkopolskie
1 174,00 m2
1 023 933,33

Dom przy ul. Warszawskiej , w Głuchowie

Głuchów, mazowieckie
75,00 m2
02.03.2023
160 000,00

Dom oraz zabudowa ul. Południowa, 97-320 Wolbórz

Wolbórz, łódzkie
228,88 m2
13.02.2023
158 250,00

Dom ul. Goleniowska, 72-123 Rurzyca

Rurzyca, zachodniopomorskie
150,00 m2
07.02.2023
278 250,00

Dom, Zakole Wiktorowo przy ul. Akacjowej

Zakole-Wiktorowo, mazowieckie
64,00 m2
28.02.2023
197 999,00

Dom, ul. Targowa, Stalowa Wola

Stalowa Wola, podkarpackie
202,00 m2
03.02.2023
526 875,00

Dom w spokojnej okolicy, do remontu

Wąglikowice, pomorskie
166,80 m2
450 000,00