Dom ul. Górna, Sokółka

528 311,26

Sokółka, podlaskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 16-100 Sokółka 1-go Maja 24 lok. C4

tel. 85-667-02-95

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 991/23

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE 0 PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Monika Góralczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 11-06-2024r. o godz. 08:30 w Sądzie Rejonowym w Sokółce, przy ul. Piłsudskiego 7, w sali III odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej 1/2 niewydzielonej części zabudowanej domem mieszkalnym działki o numerze ewidencyjnym 4091, położonej w województwie podlaskim, powiecie sokólskim, w gminie Sokółka, w miejscowości Sokółka, przy ul. Górnej o łącznej powierzchni 0,0980ha należącej do dłużnika: xxx dla której Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXX oraz  nieruchomości stanowiącej 1/2 niewydzielonej części zabudowanej domem mieszkalnym działki o numerze ewidencyjnym 4091, położonej w województwie podlaskim, powiecie sokólskim, w gminie Sokółka, w miejscowości Sokółka, przy ul. Górnej o łącznej powierzchni 0,0980ha należącej do dłużnika: xxx dla której Sąd Rejonowy w Sokółce IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXX.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 704 415,00zł, zaś poszczególne udziały wynoszą:
1. 1/2 udziału dłużnika nr 1: 352 207,50 zł, cena wywołania: 264 155,63 zł, rękojmia: 35 220,75 zł

2. 1/2 udział dłużnika 2 : 352 207,50 zł, cena wywołania: 264 155,63 zł, rękojmia: 35 220,75 zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania, zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 97 2030 0045 1110 0000 0404 5490 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Komornik poucza, iż zgodnie z treścią art. 1012 kpc jeżeli przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa część nieruchomości, pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia obciążenia tej części ułamkowej nieruchomości ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru oraz nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji, jeżeli zostały ustanowione przed powstaniem współwłasności. Przepis art. 1013 kpc stanowi, że postanowienie o przysądzeniu własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Sokółce przy ul. Piłsudskiego 7 pok. I pod sygn. I Co 800/22 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o

zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej  lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

PEKH/1/174

Szczegóły ogłoszenia

Cena

528 311,26 zł

Powierzchnia

215.9 m2

Powierzchnia działki

980 m2

Numer działki

4091

Data licytacji

11.06.2024

Lokalizacja

Górna, Sokółka, sokólski, podlaskie

Liczba pokoi

5

Media

energia elektryczna, kanalizacja, woda

Zadzwoń do sprzedawcy

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt ze sprzedawcą

Podobne oferty

Domy

Dom jednorodzinny na ładnej działce LICYTACJA

Bolesława Chrobrego, Gliwice, gliwicki, śląskie
200,70 m2 | działka: 450,00 m2
6 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 26.06.2024
327 448,00
Domy

Dom z pawilonem handlowym ul. Sołecka, Jasin

Sołecka, Jasin, poznański, wielkopolskie
200,00 m2 | działka: 562,00 m2
1 pokój
 
energia elektryczna, gaz, woda, szambo
licytacja: 27.06.2024
322 710,00
Domy

Dom jednorodzinny i budynki gospodarcze LICYTACJA

Łuźna, gorlicki, małopolskie
436,85 m2 | działka: 2 200,00 m2
6 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, kanalizacja, woda
349 880,67
Domy

Dwa domy jednorodzinne i budynki gospodarcze

Wielka Wieś, starachowicki, świętokrzyskie
169,00 m2 | działka: 7 900,00 m2
3 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 22.05.2024
245 466,67
Domy

Dom: ul. Łącznik 33-300 Nowy Sącz

Łącznik, Nowy Sącz, Nowy Sącz, małopolskie
57,95 m2 | działka: 496,00 m2
3 pokoje
 
woda, energia elektryczna, szambo
licytacja: 24.05.2024
152 666,67
Domy

Dom jednorodzinny z garażem

Grottgera, Złotokłos, piaseczyński, mazowieckie
220,00 m2 | działka: 3 700,00 m2
4 pokoje
 
do zamieszkania | woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz
543 193,33
Domy

Hotel do remontu na dużej działce LICYTACJA

Bohaterów Warszawy, Szczawno-zdrój, dolnośląskie
440,00 m2 | działka: 2 699,00 m2
15 pokoi
 
do remontu | energia elektryczna, kanalizacja, woda
1 557 180,00
Domy

Dom : Floriana, 96-100 Skierniewice

Floriana, Skierniewice, Skierniewice, łódzkie
236,00 m2 | działka: 1 032,00 m2
8 pokoi
 
energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja
licytacja: 24.06.2024
605 866,67
Domy

Dom + działki: Łochynia, ul. Spacerowa

Spacerowa, Łochynia, częstochowski, śląskie
97,50 m2 | działka: 30 528,00 m2
3 pokoje
licytacja: 22.05.2024
172 425,00