Dom ul. Emilii Plater, 07-410 Ostrołęka

336 300,00

Ostrołęka, mazowieckie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, Kilińskiego 29,  07-410 Ostrołęka

tel. 29764320

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 5215/17

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce Iwona Zacharek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-02-2023 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrołęce z siedzibą przy Mazowiecka 3, 07-410 Ostrołeka, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Emilii Plater 50, 07-410 Ostrołęka, dla której Sąd Rejonowy w Ostrołęce VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OS1O/00007896/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość o powierzchni 0,0414 ha ma kształt prostokąta o wymiarach 11,5 m na 36 m. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym bliźniak i budynkiem gospodarczym – garażem. Budynek mieszkalny konstrukcji murowanej, dwukondygnacyjny, podpiwniczony w całości, wybudowany w 1984 roku, kryty eternitem falistym. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 86 m2. Powierzchnia użytkowa 124,40 m2 (określona na podstawie obmiaru dokonanego podczas oględzin). Stan techniczny budynku określa się jako dobry, ogólny standard wykończenia jako średni. Budynek gospodarczy konstrukcji murowanej, kryty eternitem, wybudowany w 1994 roku. Stan techniczny budynku określa się jako dobry. Nieruchomość jest uzbrojona w przyłącza do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

 

Suma oszacowania wynosi 448 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 336 300,00 .

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 44 840,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP O/OSTROŁĘKA 98 1020 3802 0000 1602 0037 8497.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka, bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce mieszczącym się pod adresem: Mazowiecka 3, Ostrołęka, 07-410 Ostrołęka.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

336 300,00 zł

Powierzchnia

124.4 m2

Powierzchnia działki

414 m2

Numer działki

61697

Data licytacji

14.02.2023

Lokalizacja

Emilii Plater, Ostrołęka, mazowieckie

Liczba pokoi

6

Media

energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja

Dodatkowe

garaż, ogrodzony

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom 34-340 Pewel Wielka

Pewel Wielka, śląskie
181,20 m2
09.02.2023
239 666,67

Dom 69-200 Sulęcin, Daszyńskiego

Sulęcin, lubuskie
140,69 m2
09.02.2023
124 866,67

Dom w spokojnej okolicy, do remontu

Wąglikowice, pomorskie
166,80 m2
450 000,00

Zespół pałacowo-parkowy

Niedźwiedzice, dolnośląskie
485,87 m2
790 000,00

Dom ul. Przyborowskiego, Domaszowice

Domaszowice, świętokrzyskie
270,50 m2
21.02.2023
738 437,33

Dom ul. Strażacka, 05-300 Janów

Janów, mazowieckie
226,56 m2
20.02.2023
259 333,33

Dom wczasowy nad morzem

Chłapowo, pomorskie
437,10 m2
720 000,00

Dom wolnostojący jednorodzinny na dużej działce

Łomża, podlaskie
417,22 m2
463 960,00

Dom z budynkami magazynowymi, Starokrzepice

Starokrzepice, śląskie
160,00 m2
08.02.2023
336 000,00