Dom ul. Dolnoleżajska, 37-500 Jarosław

55 875,00

Jarosław, podkarpackie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, 37-500 Jarosław ul.Poniatowskiego 53

tel. 16 621-31-41

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM 225/21

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Adrianna Zbucka na podstawie art. 953 kpc
podaj e do publicznej wiadomości, że w dniu 19-04-2023 r. o godz. 11:00
w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu ul. Jana Pawła II11 w sali nr 10 odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości położonej w Jarosławiu przy ul. Dolnoleżajskiej , oznaczonej jako działka nr 279
obręb 4 Jarosław o pow. 0,0286 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym częściowo
drewnianym o powierzchni zabudowy 83,0 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni
zabudowy 18m2. Dojazd do działki bezpośrednio z drogi publicznej. Działka uzbrojona w sieć
wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Nieruchomość posiada założoną w Sądzie Rejonowym
w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych księgę wieczystą o numerze

Suma oszacowania wynosi 74 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 55 875,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy
oszacowania, to jest 7 450,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu
o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kancelarii komornika mieszczącej się
w Jarosławiu przy ul. Poniatowskiego 53. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
96 1500 1634 1216 3003 6501 0000,
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć
nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz
inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie
od godz. 08:00 do godz. 15:00, przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym w Jarosławiu Adrianny Zbuckiej oraz w Sądzie Rejonowym w Jarosławiu przy ul. Jana
Pawła II 11 odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego
z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły
powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji
i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegóły ogłoszenia

Cena

55 875,00 zł

Powierzchnia

83 m2

Powierzchnia działki

286 m2

Numer działki

279

Data licytacji

19.04.2023

Lokalizacja

Dolnoleżajska, Jarosław, podkarpackie

Liczba pokoi

2

Stan

do remontu

Media

energia elektryczna, gaz, woda

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Budynek garażowo gospodarczy z częścią mieszkalną

Wyszecino, pomorskie
278,00 m2
112 666,67

Dom i grunty rolne ok 8,8ha także dla NIE ROLNIKA

Rgielew, wielkopolskie
1 174,00 m2
1 023 933,33

Gospodarstwo rolne i grunty także dla NIE ROLNIKA

Sierpc, mazowieckie
960,00 m2
03.04.2023
443 000,00

Dom wolnostojący, Żabia Wola ul. Warszawska

Żabia Wola, mazowieckie
141,00 m2
14.04.2023
470 666,67

Dom, ul. Daszyńskiego Łańcut

Łańcut, podkarpackie
170,00 m2
19.04.2023
318 000,00

Dom ul. Głogowska, Kotla

Kotla, dolnośląskie
74,30 m2
03.04.2023
119 012,00

Dom, 97-216 Lipie

Lipie, łódzkie
49,24 m2
18.04.2023
46 301,33

Dom, 23-302 Zdziłowice Czwarte

Zdziłowice Czwarte, lubelskie
238,60 m2
17.04.2023
157 500,00

Dom 26-713 Ostrówka

Ostrówka, mazowieckie
42,76 m2
18.04.2023
46 666,67