Dom: udział 1/2 ul. Podmiejska 89-620 Lipienice

185 025,00

Lipienice, pomorskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

 

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelarii Komorniczej, Młyńska 28,  Chojnice,   89-600 Chojnice

tel. 523971175 / fax. 523971175

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę Km 854/19

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chojnicach na podstawie art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 854/19 w dniu 22-02-2024 o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego w Chojnicach z siedzibą przy Młyńska 30, 89-600 Chojnice, sala 2, odbędzie się pierwsza licytacja:

 

– ułamkowej części nieruchomości, położonej przy  Podmiejska ,Lipienice,  89-620 Chojnice.

Opis nieruchomości:

Licytacja dotyczy udziału wynoszącego 1/2 niewydzielonej części nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 6/36 o powierzchni 0,6818 ha, położonej pod adresem: 89-620 Chojnice, Podmiejska, Lipienice. Zabudowę nieruchomości stanowi: murowany budynek mieszkalny w zabudowie wolnostojącej, jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej, który wzniesiony został w latach 50./60. XX wieku (pow. użytkowa mieszkalna 145,08 m2) – remont kapitalny przeprowadzony pod koniec XX wieku oraz murowany budynek gospodarczo – garażowy (pow. użytkowa 60,22 m2). Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą utwardzoną asfaltem (ul. Podmiejska) oraz drogą gruntową. Dojazd do działki przez ul. Podmiejską, pośredni poprzez działkę nr 6/37- brak uregulowanego dostępu – brak informacji o służebności. Przyjęto brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka nr 6/36 położone w miejscowości Lipienice nie są objęte planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnice. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnice zatwierdzonego Uchwałą nr XXV/417/2017 Rady Gminy Chojnice z dnia 9 sierpnia 2017 r. : – działki o nr 6/36 znajduje się w granicach obszaru możliwego docelowego zainwestowania. Dla części ww. terenu została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Informuje, że w związku z nowelizacją Ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, od dnia 1 stycznia 2016 r, na kupującym który nabył rzecz lub prawo majątkowe w postępowaniu egzekucyjnym, ciąży obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, w wysokości 2% wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego.

 

Suma oszacowania wynosi 246 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 185 025,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 24 670,00 zł.

 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Młyńska 30, Chojnice, 89-600 Chojnice można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości.

 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach:

07.02.2024 – 21.02.2024 w godz. 09:00 – 09:30

 

Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Rękojmię należy złożyć na konto komornika: PKO BP SA O/CHOJNICE 11 1020 1491 0000 4702 0006 2919.

 

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

 

 

PEKH/1/932

Szczegóły ogłoszenia

Cena

185 025,00 zł

Powierzchnia

145.08 m2

Powierzchnia działki

6818 m2

Data licytacji

22.02.2024

Lokalizacja

Podmiejska, Lipienice, chojnicki, pomorskie

Liczba pięter

1

Liczba pokoi

4

Rodzaj ogrzewania

węglowe

Media

energia elektryczna, kanalizacja, woda

Dodatkowe

garaż

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Kamienica z dużymi możliwościami

Wolności, Mikołów, mikołowski, śląskie
341,20 m2 | działka: 1 649,00 m2
7 pokoi
 
do remontu | woda, kanalizacja, energia elektryczna
400 000,00

Budynek gastronomiczno- usługowy

Panieńszczyzna, lubelski, lubelskie
456,70 m2 | działka: 2 400,00 m2
7 pokoi
 
do odświeżenia | energia elektryczna, woda, szambo
1 580 000,00

Kamienica z lokalami mieszkalnymi i usługowymi

Żeromskiego, Radom, radomski, mazowieckie
1 349,97 m2 | działka: 2 087,00 m2
 
do remontu
1 190 000,00

Dom, budynki gospodarcze i grunty LICYTACJA

Żychlin, piotrkowski, łódzkie
770,00 m2 | działka: 81 000,00 m2
4 pokoje
 
do remontu | energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 11.03.2024
732 070,00

Dom ul. Fabryczna, 32-340 Wolbrom

Fabryczna, Wolbrom, olkuski, małopolskie
97,00 m2 | działka: 190,00 m2
3 pokoje
 
do remontu | energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 29.02.2024
105 075,00

Udział 1/2: Dom, Ryżki 21-400 Łuków

Ryżki, łukowski, lubelskie
85,00 m2 | działka: 2 500,00 m2
licytacja: 28.02.2024
149 059,67

Dom i budynek gospodarczy LICYTACJA

Budy Stawiskie, kolneński, podlaskie
297,00 m2 | działka: 3 202,00 m2
3 pokoje
 
do zamieszkania | energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 06.03.2024
223 612,50

Dom: ul. Łącznik 33-300 Nowy Sącz

Łącznik, Nowy Sącz, Nowy Sącz, małopolskie
57,95 m2 | działka: 496,00 m2
3 pokoje
 
woda, szambo, energia elektryczna
licytacja: 15.03.2024
171 750,00

Dom z garażem: Witanowice 34-103

Witanowice, wadowicki, małopolskie
166,16 m2 | działka: 996,00 m2
4 pokoje
 
energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 29.02.2024
506 250,00