Dom przy ul. Krośnieńskiej, Jelenia Góra

661 500,00

Jelenia Góra, dolnośląskie

Skontaktuj się

Opis nieruchomości

Podane dane, które nie są zawarte w treści obwieszczenia (powierzchnia, ilość pokoi itd.) są przybliżone i mogą się różnić w rzeczywistości.

Wszystkie informacje odnośnie nieruchomości i zasadach przystąpienia do licytacji można uzyskać w Kancelaria Komornicza nr IV w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul.  Grabowskiego 2/4

tel.: 75 712 39 97,

W przypadku kontaktu proszę powołać się na sygnaturę KM  792/19

 

Licytancie, zanim wpłacisz rękojmię lub cenę nabycia upewnij się, czy numer konta bankowego jest prawidłowy. Numer konta kancelarii lub sądu rejonowego można sprawdzić np. na stronach internetowych właściwego sądu rejonowego. Upewnij się, że wszystkie informacje pochodzą z pewnego źródła. W razie wątpliwości zalecany jest kontakt z kancelarią komorniczą lub sądem.

 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Łukasz Kochański Kancelaria Komornicza nr IV w Jeleniej Górze zawiadamia, że w dniu 31 maja 2023r. o godz 10:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze mieszczącym się przy ul. Mickiewicza 21 w Jeleniej Górze, sala 121 odbędzie się:

P  I  E  R  W  S  Z  A    L  I  C  Y  T  A  C  J  A

prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 34 obręb ewidencyjny 0007 Cieplice o powierzchni 0,4638 HA zabudowaną budynkiem mieszkalnym o charakterze rezydencji wraz z zabudowaniami gospodarczymi stanowiącymi odrębny przedmiot własności, położonymi w Jeleniej Górze przy ul. Krośnieńskiej. Dla prawa użytkowania wieczystego oraz zabudowań stanowiących odrębny przedmiot własności Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą XXX. Właścicielem gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste jest XXX, użytkownikiem wieczystym i właścicielem zabudowań stanowiących odrębny przedmiot własności do 19.10.2041r. jest XXX

Prawo użytkowania wieczystego oraz odrębna własność budynkowa zostały oszacowane na kwotę 2.511.500,00 zł. W dziale III księgi wieczystej ujawnione zostało ograniczone prawo rzeczowe, którego wartość została wyceniona na kwotę 1.669.500,00 zł. Na podstawie art. 1000 §3 KPC ujawnione w księdze wieczystej prawo znajduje pokrycie w cenie nabycia i pozostanie w mocy po przysądzeniu prawa użytkowania wieczystego oraz odrębnej własności nieruchomości.

 

Wartość prawa użytkowania wieczystego oraz odrębnej własności budynków po zaliczeniu wartości praw ujawnionych w dziale III księgi wieczystej na cenę nabycia wynosi 882.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 661.500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości (88.200,00 zł) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację w gotówce w kasie kancelarii, na rachunek urzędowy komornika: PKO BP SA Oddział I we Wrocławiu: 08 1020 5226 0000 6802 0600 9080 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na 3 dni przed przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Wydziału Cywilnego (I CO 2561/19).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 PWBKH/4/112

Szczegóły ogłoszenia

Cena

661 500,00 zł

Powierzchnia

255.2 m2

Powierzchnia działki

4638 m2

Numer działki

34

Data licytacji

31.05.2023

Lokalizacja

Jelenia Góra, jeleniogórski, dolnośląskie

Liczba pokoi

5

Media

energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja

Zadzwoń

Mateusz Stachulec

661 910 428

Kontakt

Podobne oferty

Dom, 78-400 Turowo

Turowo, szczecinecki, zachodniopomorskie
117,51 m2 | działka: 574,00 m2
4 pokoje
 
do remontu | energia elektryczna, kanalizacja, woda
licytacja: 31.05.2023
140 400,00

Dom w zielonej okolicy, przy jeziorze

Leśna, Iwno, wielkopolskie
94,00 m2 | działka: 635,00 m2
3 pokoje
 
do remontu | woda, szambo, energia elektryczna
299 000,00

Dom z budynkiem gospodarczym, 86-131 Białe

Białe, świecki, kujawsko-pomorskie
55,00 m2 | działka: 5 325,00 m2
3 pokoje
 
energia elektryczna, szambo, woda
licytacja: 16.06.2023
90 750,00

Dom w spokojnej okolicy, do remontu

Radosna, Wąglikowice, kościerski, pomorskie
166,80 m2 | działka: 852,00 m2
5 pokoi
 
do remontu | woda, energia elektryczna, szambo
409 000,00

Dom 26-008 Podmąchocice

Podmąchocice, kielecki, świętokrzyskie
130,00 m2 | działka: 2 250,00 m2
5 pokoi
licytacja: 23.06.2023
432 955,50

Duży dom jednorodzinny

Armii Krajowej, Chojnice, chojnicki, pomorskie
289,22 m2 | działka: 1 013,00 m2
4 pokoje
 
do odświeżenia | energia elektryczna, kanalizacja, woda
337 466,67

Dom, 76-231 Wiatrowo

Wiatrowo, słupski, pomorskie
90,00 m2 | działka: 723,00 m2
3 pokoje
 
do remontu
licytacja: 15.06.2023
133 875,00

Dom, ul. Lipowa 97-310 Moszczenica

ul. Lipowa, Moszczenica, piotrkowski, łódzkie
81,00 m2 | działka: 2 907,00 m2
3 pokoje
 
woda, energia elektryczna
licytacja: 12.06.2023
100 578,00

Zespół pałacowo-parkowy

Sobieszyn, rycki, lubelskie
1 520,76 m2 | działka: 18 370,00 m2
 
do remontu
655 000,00